B2 Book section
Filosofia, tiede, ymmärtäminen (2018)


Aaltola, J. (2018). Filosofia, tiede, ymmärtäminen. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos., pp. 14-28). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aaltola, Juhani

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 14-28

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; philosophy; comprehension; philosophy of science; science

Free keywords: tieteet (erikoisalat); tiede (ilmiöt)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018


Last updated on 2021-08-06 at 16:18