B2 Book section
Filosofia, tiede, ymmärtäminen (2018)


Aaltola, J. (2018). Filosofia, tiede, ymmärtäminen. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 14-28). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aaltola, Juhani

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 14-28

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods; methodology; philosophy; comprehension; philosophy of science; science

Free keywords: tieteet (erikoisalat); tiede (ilmiöt)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2019-08-07 at 18:24