B2 Book section
Miten kokemusta voidaan tutkia? : fenomenologinen näkökulma (2018)


Laine, T. (2018). Miten kokemusta voidaan tutkia? : fenomenologinen näkökulma. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 29-50). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Laine, Timo

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Pages range: 29-50

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods; methodology; phenomenology; experiences (knowledge); a posteriori

Free keywords: fenomenologia


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2020-18-10 at 20:25