D6 Edited professional work
Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (2018)


Valli, R. (Ed.). (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (5., uudistettu ja täydennetty painos.). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-825-3

Edition: 5., uudistettu ja täydennetty painos

Publication year: 2018

Number of pages in the book: 321

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:


Keywords: research methods; methodology; methods of analysis


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2023-07-02 at 05:40