B2 Book section
Sähköinen kyselylomake ja sosiaalinen media aineistonkeruussa (2018)


Valli, R., & Perkkilä, P. (2018). Sähköinen kyselylomake ja sosiaalinen media aineistonkeruussa. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (5., uudistettu painos., pp. 117-128). PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsValli, Raine; Perkkilä, Päivi

Parent publicationIkkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Parent publication editorsValli, Raine

ISBN978-952-451-824-6

Edition5., uudistettu painos

Publication year2018

Pages range117-128

Number of pages in the book280

PublisherPS-kustannus

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Publication open accessNot open

Publication channel open access


Keywordsresearch methodsmethodologyquestionnaire surveysocial media


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2018


Last updated on 2024-11-05 at 22:26