B2 Book section
Kouluun lapsia tutkimaan : havainnointi, haastattelu ja dokumentit (2018)


Aarnos, E. (2018). Kouluun lapsia tutkimaan : havainnointi, haastattelu ja dokumentit. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle (pp. 174-189). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aarnos, Eila

Parent publication: Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Parent publication editors: Valli, Raine

ISBN: 978-952-451-824-6

Edition: 5., uudistettu painos

Publication year: 2018

Pages range: 174-189

Number of pages in the book: 280

Publisher: PS-kustannus

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Keywords: research methods; methodology; observation; interviews; interview study; documentation; observation and perception


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

Preliminary JUFO rating: Not rated


Last updated on 2019-08-07 at 18:24