A1 Journal article (refereed)
Not Experts - But Music! : Remarks on Adolescents' Music Education in Finnish Waldorf Schools (2018)


Honkonen, J. (2018). Not Experts - But Music! : Remarks on Adolescents' Music Education in Finnish Waldorf Schools. Musiikki, 48(1), 31-44. https://musiikki.journal.fi/article/view/70982


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Honkonen, Jyrki

Journal or series: Musiikki

ISSN: 0355-1059

Publication year: 2018

Volume: 48

Issue number: 1

Pages range: 31-44

Publisher: Suomen musiikkitieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: English

Persistent website address: https://musiikki.journal.fi/article/view/70982

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60431


Abstract

Musiikin kuuntelemisella ja aktiivisella toiminnalla sen parissa sekä musiikkiterapian eri muodoilla on osoitettu olevan selvä yhteys ja vaikutus murrosikäisen nuoren kasvuun ja kehitykseen sekä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tarkastelen artikkelissani steinerkoulun musiikkikasvatusta ja tavoitteita suhteessa murrosikäisen oppilaan kehitykseen. Yhtenäiskoulurakenteensa mukaisesti (steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu) kaikille yhteinen musiikin opetus jatkuu läpi perusopetus- ja lukiovaiheen. Tutkimukseni kohderyhmän muodostavat yläkouluikäiset, 13−15-vuotiaat nuoret, joiden kohdalla heitä ympäröivän musiikin ja sen tuottamien kokemusten ja elämysten, mutta myös musiikin opetuksen vaikutusta murrosiän psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen on tutkittu paljon viime vuosina. Perusopetuksessa musiikin opetus on yhteistä kaikille alakouluvaiheessa. Tämän jälkeen musiikkia tarjotaan valinnaisena oppiaineena, johon oppilaat valikoituvat yleensä harrastuneisuuden perusteella. Kuitenkin musiikkikasvatus, erityisesti toiminnallinen musiikkikasvatus on nykyisen tutkimuksen valossa tärkeä ja tarpeellinen kaikille ikäkauden oppilaille heidän kokonaiskehityksensä kannalta. Musiikkikasvatuksen uutena haasteena on siten musiikillisesti valikoitumattomien oppilaiden musiikkisuhteen voimistaminen. Pyrin osoittamaan, miten kaikille oppilaille yhteisen musiikkikasvatuksen kautta koettu elämyksellisyys sekä sosiaalinen ja psyykkinen toiminta ovat ensiarvoisia tämän herkän murrosiän kehitysvaiheen kannalta ja kuinka koulun musiikkikasvatuksen osallistumiskriteereitä tulisi mahdollisesti arvioida uudelleen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.


Keywords: Waldorf schools; music education; young people; puberty; music as recreation; mental well-being; psychological development; physical development

Free keywords: adolescents; Finland


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-22-10 at 10:52