B1 Non-refereed journal articles
YKÄ : Uusi menetelmä yläkouluikäisten luku- ja kirjoitustaidon arviointiin (2018)


Lerkkanen, M.-K., Eklund, K., Löytynoja, H., Aro, M., & Poikkeus, A.-M. (2018). YKÄ : Uusi menetelmä yläkouluikäisten luku- ja kirjoitustaidon arviointiin. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 28(4), 13-16. https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/yka.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lerkkanen, Marja-Kristiina; Eklund, Kenneth; Löytynoja, Heidi; Aro, Mikko; Poikkeus, Anna-Maija

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2018

Volume: 28

Issue number: 4

Pages range: 13-16

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62830

Web address where publication is available: https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2019/01/yka.pdf

Additional information: Kokeilut ja käytänteet


Abstract

Luku- ja kirjoitustaito ovat keskeisiä oppimisen ja kouluttautumisen välineitä. Noin viidennes suomalaisnuorista ei kuitenkaan saavuta peruskoulun aikana riittävää luku- ja kirjoitustaitoa. Tunnistamatta jäävät lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat voivat pahimmillaan vaikeuttaa kouluttautumista ja työllistymistä sekä rajoittaa sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuuden mahdollisuuksia tietoyhteiskunnassa. Jotta oikeanlainen tuki pystyttäisiin aloittamaan mahdollisimman aikaisin, lasten ja nuorten lukivaikeuksien luotettava tunnistaminen on erityisen tärkeää. Alakoulussa arvioinnin avuksi on tarjolla monenlaisia välineitä, mutta yläkouluikäisten lukutaidon arviointiin ja lukivaikeuden tunnistamiseen ei ole ollut luotettavia arviointimenetelmiä. Uusi YKÄ-arviointimenetelmä on laadittu tähän tarkoitukseen.


Keywords: literacy; ability to write; writing; comprehensive school; upper comprehensive school; know-how; tests; reading disorders; evaluation methods; evaluation; reading

Free keywords: reading skills


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2018

JUFO rating: 0


Last updated on 2021-21-10 at 16:32