D1 Article in a trade journal
Motorisen oppimisen vaikeudet tulee tunnistaa varhain (2019)


Asunta, P. (2019). Motorisen oppimisen vaikeudet tulee tunnistaa varhain. Liikunta ja tiede, 56(1), 20-23. https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/1_2019/lt_1-19_20-23_lowres.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Asunta, Piritta

Journal or series: Liikunta ja tiede

ISSN: 0358-7010

Publication year: 2019

Volume: 56

Issue number: 1

Pages range: 20-23

Publisher: Liikuntatieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/1_2019/lt_1-19_20-23_lowres.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Partially open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63308

Additional information: Kirjoittajan väitöskirja ”Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen koulu ympäristössä” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 2.11.2018. Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:9789513975715


Abstract

Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmiin ja lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Varhaisella tuella voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen kokonais kehitykseen ja ehkäistä vaikeudesta aiheutuvia toissijaisia pulmia. Suurimmalla osalla lapsista motorisen oppimisen ongelmat ovat niin lieviä, että luokan ja liikunnanopettajan tarjoama yleinen tuki auttaisi lapsen oppimista ja liikunnalliseen toimintaan osallistumista.


Keywords: children (age groups); child development; motor skills (general); motor learning; learning difficulties; recognition; early support; three-step support; primary and lower secondary education; learning objectives


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-07-03 at 16:13