A4 Article in conference proceedings
Durationsförhållandena i finskspråkiga gymnasisters uttal av L2-svenska : hur relaterar de till begripligheten? (2019)


Heinonen, H. (2019). Durationsförhållandena i finskspråkiga gymnasisters uttal av L2-svenska : hur relaterar de till begripligheten?. In M. Bianchi, D. Håkansson, B. Melander, L. Pfister, M. Westman, & C. Östman (Eds.), Svenskans beskrivning 36 : Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten Uppsala 25-27 oktober 2017 (pp. 95-106). Uppsala universitet. Svenskans beskrivning, 36. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-378180


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Heinonen, Henna

Parent publication: Svenskans beskrivning 36 : Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten Uppsala 25-27 oktober 2017

Parent publication editors: Bianchi, Marco; Håkansson, David; Melander, Björn; Pfister, Linda; Westman, Maria; Östman, Carin

ISBN: 978-91-519-1037-6

Journal or series: Svenskans beskrivning

ISSN: 1102-3619

Publication year: 2019

Number in series: 36

Pages range: 95-106

Number of pages in the book: 358

Publisher: Uppsala universitet

Place of Publication: Uppsala

Publication country: Sweden

Publication language: Swedish

Persistent website address: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-378180

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64036

Additional information: Kuuluu myös sarjaan: Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet ; 102.


Keywords: Swedish language; pronunciation; Finnish speakers; second language; comprehension; general upper secondary school students; prosody


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-22-06 at 10:17