A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin (2019)


Sääkslahti, A., Niemistö , D., Nevalainen, K., Laukkanen, A., Korhonen, E., & Finni Juutinen, T. (2019). Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin. Liikunta ja tiede, 56 (2-3), 77-83. https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-saakslahti_lowres.pdf


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Sääkslahti, Arja; Niemistö , Donna; Nevalainen, Kaisa; Laukkanen, Arto; Korhonen, Elisa; Finni Juutinen, Taija

Lehti tai sarja: Liikunta ja tiede

ISSN: 0358-7010

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 56

Lehden numero: 2-3

Artikkelin sivunumerot: 77-83

Kustantaja: Liikuntatieteellinen Seura ry

Kustannuspaikka: Helsinki

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2019/lt_2-3_19_tutkimusartikkeli-saakslahti_lowres.pdf

Avoin saatavuus: Julkaisukanava ei ole avoin

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64920


Tiivistelmä

Lasten fyysisellä ympäristöllä ja liikkumisen mahdollisuuksilla on yhteyttä lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärään. Siihen liittyy myös lasten motoristen taitojen taso. Tämän tutkimuksen tarkoituksena
oli selvittää päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteyttä lasten motorisiin taitoihin. Tutkimukseen valittiin eri puolilta Suomea satunnaistetulla ryväsotannalla 37 päiväkotia. Satunnaistamisessa huomioitiin päiväkodin maantieteellinen sijainti sekä asukastiheys. Päiväkotien johtajat kuvasivat päiväkotinsa liikuntaolosuhteita suomalaiseen varhaiskasvatusympäristöön suunnitellulla kyselylomakkeella. Tutkimuspäiväkodeista yhteensä 1136 lapsen (tyttöjä 572; poikia 564, ikä 2–7-vuotta) motoriset perustaidot mitattiin TGMD -3 (Ulrich 2013) mittarilla. Sen lisäksi 4–7-vuotiaiden (n =509) taidot mitattiin myös KTK -mittarilla (Kiphard & Schilling 1974, 2007). Kuvailevien tietojen lisäksi liikuntaolosuhteiden ja motoristen taitojen välistä yhteyttä selvitettiin sekamallianalyysin avulla. Päiväkotien liikuntaolosuhteet vaihtelivat suuresti: oma liikuntasali puuttui 32 prosentilta päiväkoteja, piha-alueiden laajuus vaihteli merkittävästi (226–11 000 m2) ja vain noin puolella päiväkodeista (54 %) oli mahdollisuus liikkua metsäisessä maastossa. Myös liikuntakasvatuksessa oli vaihtelua, sillä liikuntakasvatuksen vuosisuunnitelma oli 54 prosentilla päiväkodeista. Ohjattujen liikuntatuokioiden määrä vaihteli 0,5–7 kertaan viikossa. Tutkituista liikuntaolosuhteista lasten motorisiin taitoihin olivat yhteydessä lasten ikä, sukupuoli, päiväkodin pihan alustojen lukumäärä sekä piha-alueen koko (käsittelytaitoihin) ja erilaiset pinnanmuodot (liikkumistaitoihin). Jatkossa varhaiskasvatuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota päiväkotien liikuntaolosuhteisiin, jotta varhaiskasvatuslain edellytykset kokonaisvaltaisen oppimisen edellytyksistä täyttyisivät.


YSO-asiasanat: lapset (ikäryhmät); päiväkodit; liikunta; pihat; motoriset taidot

Vapaat asiasanat: liikuntaolosuhteet; piha-alueet


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2020-29-11 klo 22:06