A1 Journal article (refereed)
Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen (2019)


Lappeteläinen, A., Sevón, E., & Vehkakoski, T. (2019). Äitiysidentiteetin uudelleenrakentaminen vammautumisen jälkeen. Psykologia, 54(2), 106-121. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8580-6


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lappeteläinen, Anita; Sevón, Eija; Vehkakoski, Tanja

Journal or series: Psykologia

ISSN: 0355-1067

eISSN: 2670-322X

Publication year: 2019

Volume: 54

Issue number: 2

Pages range: 106-121

Publisher: Suomen psykologinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84603

Web address where publication is available: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8580-6


Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten lasten syntymän jälkeen vammautuneet äidit rakensivat identiteettiään äiteinä vammautumisensa jälkeen. Tutkimusaineisto koostui viiden vammautuneen naisen haastatteluista, jotka analysoitiin narratiivisesti. Vammautuneiden äitien kertomuksista löytyi neljä kerronnallista jännitettä, joiden kautta he rakensivat äitiysidentiteettiään: 1) merkityksetön vai merkityksellinen elämä, 2) lapsen rakkauden menettäminen vai äidin ensisijaisen aseman säilyttäminen, 3) kyvyttömyys toimia äitinä vai äitinä selviytyminen sekä 4) riippuvaisuus lapsesta vai hoivan antajana toimiminen. Tutkimuksemme perusteella voidaan sanoa, että äitiydestä ja lapsista muodostui naisille tärkeä suojaavatekijä vammautumisen tuomiin elämänmuutoksiin sopeutumisessa ja he pystyivät rakentamaan voimaantuneen äitiysidentiteetin vammautumisen jälkeen.


Keywords: becoming disabled; maternity; identity (mental objects); parent-child relationship

Free keywords: becoming disabled; maternity; identity; parent-child relationship


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-27-12 at 13:44