A1 Journal article (refereed)
Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä (2019)


Muje, K., Veistämö, T., Rautiainen, T., & Syrjänen, J. (2019). Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä. Alue ja ympäristö, 48(1), 46-67. https://doi.org/10.30663/ay.70142


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Muje, Kari; Veistämö, Tommi; Rautiainen, Tommi; Syrjänen, Jukka

Journal or series: Alue ja ympäristö

ISSN: 1235-4554

eISSN: 2242-3451

Publication year: 2019

Volume: 48

Issue number: 1

Pages range: 46-67

Publisher: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30663/ay.70142

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65067


Abstract

Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua ja sitä harjoitetaan kaikilla järvialueilla. Kalastuksen kohteena on yleensä useita kalalajeja ja käytössä on useita eri kalastustapoja, hyvin yleisesti myös verkkoja. Vapaa-ajankalastus muodostaa uhan useiden lajien kestävyydelle ja erityisesti se estää uhanalaisen järvilohen ja vaarantuneen järvitaimenen kantojen palautumisen. Nämä lajit taantuivat vesivoiman rakentamisen seurauksena. Suomen sisävesien hallinto on yhdistelmä keskusjohtoista ja alueellista hallintoa, jossa eri kalastajaryhmien osallistuminen on muodollisesti järjestetty. Käytännön päätöksenteko on keskittynyt paikallisille maanomistajille. Tähän mennessä kalastajien säätelypreferenssejä ei ole juuri selvitetty. Tässä kyselytutkimuksessa pyrimme saamaan kokonaiskuvan kalastajien näkemyksistä näihin arvostettuihin lajeihin vaikuttavasta kalastuksen säätelystä kahdeksalta kohdealueelta ja kolmelta kalastajaryhmältä, jotka oman kalastuksen tai päätöksentekoon osallistumisen kautta voivat vaikuttaa kalakantoihin eniten. Tärkeimmät tilastolliset menetelmät olivat varianssianalyysi (ANOVA) ja erotteluanalyysi. Tulokset osoittavat, että kaikilla alueilla ja kaikissa vastaajaryhmissä kalastajat hyväksyvät nykyistä huomattavasti tiukempia alue-, väline- ja saalisrajoituksia. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kalataloushallinto on edistänyt vaarantuneiden lajien kestävyyttä puutteellisesti. Tulokset osoittavat myös, että kalastajat vaikuttavat ymmärtävän hyvin vaarantuneiden lajien tilan ja niihin kohdistuvat uhat lisääntyneen tiedonsaannin seurauksena. Toinen vähemmän saalisorientoituneen kalastuksen todennäköinen syy lienee kalastuskulttuurin yleisessä muutoksessa.


Keywords: fisheries management; fishing areas; recreational fishing; fish stock management; ecological sustainability; Salmoniformes

Free keywords: kalastusalue; kalastuksen hallinta; vapaa-ajan kalastus; lohikalat; kestävyys


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-10-01 at 14:22