A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä (2019)


Muje, K., Veistämö, T., Rautiainen, T., & Syrjänen, J. (2019). Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt : vapaa-ajankalastajien näkemyksiä Järvi-Suomen taimen- ja järvilohikantojen hoidosta ja kalastuksen säätelystä. Alue ja ympäristö, 48(1), 46-67. https://doi.org/10.30663/ay.70142


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Muje, Kari; Veistämö, Tommi; Rautiainen, Tommi; Syrjänen, Jukka

Lehti tai sarja: Alue ja ympäristö

ISSN: 1235-4554

eISSN: 2242-3451

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 48

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 46-67

Kustantaja: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.30663/ay.70142

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65067


Tiivistelmä

Vapaa-ajankalastus on Suomessa hyvin suosittua ja sitä harjoitetaan kaikilla järvialueilla. Kalastuksen kohteena on yleensä useita kalalajeja ja käytössä on useita eri kalastustapoja, hyvin yleisesti myös verkkoja. Vapaa-ajankalastus muodostaa uhan useiden lajien kestävyydelle ja erityisesti se estää uhanalaisen järvilohen ja vaarantuneen järvitaimenen kantojen palautumisen. Nämä lajit taantuivat vesivoiman rakentamisen seurauksena. Suomen sisävesien hallinto on yhdistelmä keskusjohtoista ja alueellista hallintoa, jossa eri kalastajaryhmien osallistuminen on muodollisesti järjestetty. Käytännön päätöksenteko on keskittynyt paikallisille maanomistajille. Tähän mennessä kalastajien säätelypreferenssejä ei ole juuri selvitetty. Tässä kyselytutkimuksessa pyrimme saamaan kokonaiskuvan kalastajien näkemyksistä näihin arvostettuihin lajeihin vaikuttavasta kalastuksen säätelystä kahdeksalta kohdealueelta ja kolmelta kalastajaryhmältä, jotka oman kalastuksen tai päätöksentekoon osallistumisen kautta voivat vaikuttaa kalakantoihin eniten. Tärkeimmät tilastolliset menetelmät olivat varianssianalyysi (ANOVA) ja erotteluanalyysi. Tulokset osoittavat, että kaikilla alueilla ja kaikissa vastaajaryhmissä kalastajat hyväksyvät nykyistä huomattavasti tiukempia alue-, väline- ja saalisrajoituksia. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kalataloushallinto on edistänyt vaarantuneiden lajien kestävyyttä puutteellisesti. Tulokset osoittavat myös, että kalastajat vaikuttavat ymmärtävän hyvin vaarantuneiden lajien tilan ja niihin kohdistuvat uhat lisääntyneen tiedonsaannin seurauksena. Toinen vähemmän saalisorientoituneen kalastuksen todennäköinen syy lienee kalastuskulttuurin yleisessä muutoksessa.


YSO-asiasanat: kalastuksenhoito; kalastusalueet; virkistyskalastus; kalakantojen hoito; ekologinen kestävyys; lohikalat

Vapaat asiasanat: kalastusalue; kalastuksen hallinta; vapaa-ajan kalastus; lohikalat; kestävyys


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-20-09 klo 15:52