D1 Article in a trade journal
Kohti fraseologista kielenopetusta : esimerkkejä opetuskokeilusta (2019)


Tarvainen, J. (2019). Kohti fraseologista kielenopetusta : esimerkkejä opetuskokeilusta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(4). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2019/kohti-fraseologista-kielenopetusta-esimerkkeja-opetuskokeilusta


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Tarvainen, Jenny

Journal or series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta

eISSN: 1799-0181

Publication year: 2019

Volume: 10

Issue number: 4

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2019/kohti-fraseologista-kielenopetusta-esimerkkeja-opetuskokeilusta

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905212694


Abstract

Fraseologialla tarkoitetaan kielen piileviä, mutta vakiintuneita rakenteita. Kielenopetuksen kannalta olisi oleellista, että natiivipuhujille tyypilliset tavat käyttää kieltä ja oppijankielen epätyypilliset ilmaukset tunnistettaisiin paremmin. Olin syksyn 2018 Opetushallituksen tukemassa ulkomaan opetusharjoittelussa Ludwig-Maximilians-yliopistossa Saksassa, ja siellä opetin suomea vieraana kielenä. Olen maisterintutkielmassani perehtynyt fraseologiaan erityisesti oppijankielen kontekstissa. Harjoittelussa kokeilin kielenopetuksessa fraseologista näkökulmaa. Tämä artikkeli perustuu harjoittelun aikana tekemiini kokeiluihin ja saamiini kokemuksiin.


Keywords: phraseology; corpus-based research; Finnish as a second language; language teaching; educational methods

Free keywords: phraseology; corpus-based research; Finnish as a second language; language teaching; educational methods


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-24-11 at 22:08