B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetistä (2019)
Students' views about science teacher's authority


Ojala, S., Välisaari, J., & Lundell, J. (2019). Oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetistä. LUMAT-B, 4(1), 1-18. https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/415


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Ojala, Saija; Välisaari, Jouni; Lundell, Jan

Lehti tai sarja: LUMAT-B

eISSN: 2489-2572

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 4

Lehden numero: 1

Artikkelin sivunumerot: 1-18

Kustantaja: Valtakunnallinen LUMA-keskus

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://www.lumat.fi/index.php/lumat-b/article/view/415

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65288


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetista, sen muodostumisesta ja kehittämisestä. Tutkimus pohjautuu fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen piirteisiin. Oppilaiden (N = 25) näkemyksiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla ja tutkimusaineisto analysoitiin sekä tilastollisen analyysin että aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella auktoriteetti liitettiin osaksi opettajan persoonaa ja asiantuntijuutta. Osaltaan auktoriteetin katsottiin tarkoittavan myös vuorovaikutussuhdetta, jossa opettajalla on oppilasta enemmän valtaa. Auktoriteetin koettiin muodostuvan vuorovaikutussuhteessa, jossa merkittäviä tekijöitä olivat opettajan luonne, hyvä aineenhallinta, ryhmänhallintataidot ja opettajan asema. Auktoriteetin kehittämisessä oleellista oli puolestaan ammattitaidon kehittäminen ja opettajapersoonan vahvistaminen. Oppilaat näyttivät arvostavan asiantuntevaa, järjestystä ylläpitävää ja mukavaa opettajaa.


YSO-asiasanat: auktoriteetti; opettajat; opettajuus; luonnontieteet; opettaja-oppilassuhde; grounded theory

Vapaat asiasanat: auktoriteetti; opettajuus; luonnontieteiden opettajat; fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-20-09 klo 16:23