A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Working as early childhood centre directors and deputies : perspectives from Australia, Finland and Norway (2019)


Halttunen, Leena; Sims, Margaret; Waniganayake, Manjula; Hadley, Fay; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Heikka, Johanna (2019). Working as early childhood centre directors and deputies : perspectives from Australia, Finland and Norway. In Strehmel, Petra; Heikka, Johanna; Hujala, Eeva; Rodd, Jillian; Waniganayake, Manjula (Eds.) Leadership in Early Education in Times of Change : Research from five Continents. Leverkusen: Verlag Barbara Budrich, 231-252. DOI: 10.2307/j.ctvmd84fc.20


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Halttunen, Leena; Sims, Margaret; Waniganayake, Manjula; Hadley, Fay; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Heikka, Johanna

Emojulkaisu: Leadership in Early Education in Times of Change : Research from five Continents

Emojulkaisun toimittajat: Strehmel, Petra; Heikka, Johanna; Hujala, Eeva; Rodd, Jillian; Waniganayake, Manjula

ISBN: 978-3-8474-2199-3

eISBN: 978-3-8474-1224-3

Julkaisuvuosi: 2019

Artikkelin sivunumerot: 231-252

Kirjan kokonaissivumäärä: 309

Kustantaja: Verlag Barbara Budrich

Kustannuspaikka: Leverkusen

Julkaisumaa: Saksa

Julkaisun kieli: englanti

DOI: https://doi.org/10.3224/8474219918

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisun avoin saatavuus:

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65319


Tiivistelmä

Tämä tutkimus, joka tarkasteli päiväkodin johtajien ja apulaisjohtajien johtajuutta, on toteutettu Australiassa, Suomessa ja Norjassa. Teoreettisesti tutkimus sijoittuu uusliberalistiseen ajatteluun, jonka Sims (2017) kuvaa laajenevasti muokkaavan varhaiskasvatuksen toimintatapoja useissa OECD maissa. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus ja sen aineistona on osallistujien lyhyt taustakysely, työnkuvien sisällönanalyysi ja yksilöhaastattelut. Tulosten mukaan erilaisuutta työn rakenteissa on sekä kunkin maan sisällä että maiden välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että odotukset jokaisen roolista ja siitä, kuinka henkilöt osallistuvat johtajuuteen muovautuvat päiväkotikontekstissa. Australiassa johtajat hyvän laatuarvion saaneissa päiväkodeissa näyttävät toteuttavan yhteistoimijuutta päätöksiä tehtäessä. Suomessa johtajien ja apulaisjohtajien odotetaan toimivan yhteistyössä johtaessaan 2-3 päivähoitoyksikköä. Norjassa on tehty työn uudelleenjärjestelyä, jolloin apulaisjohtajat ovat johtajan rinnalla vastuullisia johtajuuden toteuttamisesta. Yhteenvetona voi todeta näiden tulosten tuovan esille uusia näkökulmia siitä, miten johtajat kokevat johtajuutensa, kun apulaisjohtajat ovat osa johtajuustiimiä varhaiskasvatuksen yksiköissä.


YSO-asiasanat: varhaiskasvatus; päiväkodit; johtajat; johtajuus; työnkuva; uusliberalismi


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2020-14-12 klo 07:47