B1 Non-refereed journal articles
Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat (2019)


Seppänen-Järvelä, R., Åkerblad, L., & Haapakoski, K. (2019). Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka, 84(3), 332-339. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSeppänen-Järvelä, Riitta; Åkerblad, Leena; Haapakoski, Kaisa

Journal or seriesYhteiskuntapolitiikka

ISSN1455-6901

eISSN1458-6118

Publication year2019

Volume84

Issue number3

Pages range332-339

PublisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65385

Additional informationAnalyysi


Abstract

Monimenetelmällistä tutkimusta koskeva keskustelu pohjautuu usein laadullisen ja määrällisen lähestymistavan dikotomiseen vastakkainasetteluun. Lähestymme analyysissamme monimenetelmällistä tutkimusta sen
sijaan integraation näkökulmasta. Monimenetelmälliseen tutkimukseen liittyy aina eri tyyppisten aineistojen
ja menetelmien yhdistämistä, mutta ei välttämättä varsinaista integraatiota. Tässä tekstissä tarkastelemme
nimenomaan integraatiota monimenetelmällisen tutkimuksen strategiana. Aloitamme tarkastelumme monimenetelmällisen tutkimuksen määrittelyistä ja suhteesta laadulliseen ja määrälliseen lähestymistapaan. Keskustelemme erilaisista integraation ymmärrystavoista, kuten analyyttisesta integraatiosta, teoreettisesta integraatiosta ja integraatiosta praktisena suhteena. Integraatioon pyrkivä monimenetelmällinen tutkimus edellyttää tutkijoilta valmiutta reflektoida ja eksplikoida laadullisten ja määrällisten aineistojen väliseen suhteeseen liittyviä menetelmällisiä ratkaisuja ja monimenetelmällisyyden käyttötarkoitusta. Erityisesti holistista ymmärrystä tavoittelevaa ja ”pirullisten ongelmien” selvittelyyn tähtäävää monimenetelmällistä tutkimusta tekevien olisi hyvä tuntea erilaisia integroivia tutkimuskäytäntöjä ja niiden suhdetta monimenetelmällisyyden perusteluihin. Esitämme, että metodisen kehittelyn jatkohaaste on tuoda aiempaa paremmin näkyviin integroivia strategioita ja erityisesti niiden mikrotasoa: sitä käytännön prosessia, jossa erilaiset aineistot tuodaan yhteen tiettyä tarkoitusta varten.


Keywordsresearch methodsmethodologyqualitative researchquantitative researchtriangulation (research)integration (passive)


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2019


Last updated on 2024-11-05 at 20:46