B1 Non-refereed journal articles
Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat (2019)


Seppänen-Järvelä, R., Åkerblad, L., & Haapakoski, K. (2019). Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka, 84(3), 332-339. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Seppänen-Järvelä, Riitta; Åkerblad, Leena; Haapakoski, Kaisa

Journal or series: Yhteiskuntapolitiikka

ISSN: 1455-6901

eISSN: 1458-6118

Publication year: 2019

Volume: 84

Issue number: 3

Pages range: 332-339

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65385

Additional information: Analyysi


Abstract

Monimenetelmällistä tutkimusta koskeva keskustelu pohjautuu usein laadullisen ja määrällisen lähestymistavan dikotomiseen vastakkainasetteluun. Lähestymme analyysissamme monimenetelmällistä tutkimusta sen
sijaan integraation näkökulmasta. Monimenetelmälliseen tutkimukseen liittyy aina eri tyyppisten aineistojen
ja menetelmien yhdistämistä, mutta ei välttämättä varsinaista integraatiota. Tässä tekstissä tarkastelemme
nimenomaan integraatiota monimenetelmällisen tutkimuksen strategiana. Aloitamme tarkastelumme monimenetelmällisen tutkimuksen määrittelyistä ja suhteesta laadulliseen ja määrälliseen lähestymistapaan. Keskustelemme erilaisista integraation ymmärrystavoista, kuten analyyttisesta integraatiosta, teoreettisesta integraatiosta ja integraatiosta praktisena suhteena. Integraatioon pyrkivä monimenetelmällinen tutkimus edellyttää tutkijoilta valmiutta reflektoida ja eksplikoida laadullisten ja määrällisten aineistojen väliseen suhteeseen liittyviä menetelmällisiä ratkaisuja ja monimenetelmällisyyden käyttötarkoitusta. Erityisesti holistista ymmärrystä tavoittelevaa ja ”pirullisten ongelmien” selvittelyyn tähtäävää monimenetelmällistä tutkimusta tekevien olisi hyvä tuntea erilaisia integroivia tutkimuskäytäntöjä ja niiden suhdetta monimenetelmällisyyden perusteluihin. Esitämme, että metodisen kehittelyn jatkohaaste on tuoda aiempaa paremmin näkyviin integroivia strategioita ja erityisesti niiden mikrotasoa: sitä käytännön prosessia, jossa erilaiset aineistot tuodaan yhteen tiettyä tarkoitusta varten.


Keywords: research methods; methodology; qualitative research; quantitative research; triangulation (research); integration (passive)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 15:23