B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat (2019)


Seppänen-Järvelä, Riitta; Åkerblad, Leena; Haapakoski, Kaisa (2019). Monimenetelmällisen tutkimuksen integroivat strategiat. Yhteiskuntapolitiikka, 84 (3), 332-339. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Seppänen-Järvelä, Riitta; Åkerblad, Leena; Haapakoski, Kaisa

Lehti tai sarja: Yhteiskuntapolitiikka

ISSN: 1455-6901

eISSN: 1458-6118

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 84

Lehden numero: 3

Artikkelin sivunumerot: 332-339

Kustantaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220179

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65385

Lisätietoja: Analyysi


Tiivistelmä

Monimenetelmällistä tutkimusta koskeva keskustelu pohjautuu usein laadullisen ja määrällisen lähestymistavan dikotomiseen vastakkainasetteluun. Lähestymme analyysissamme monimenetelmällistä tutkimusta sen
sijaan integraation näkökulmasta. Monimenetelmälliseen tutkimukseen liittyy aina eri tyyppisten aineistojen
ja menetelmien yhdistämistä, mutta ei välttämättä varsinaista integraatiota. Tässä tekstissä tarkastelemme
nimenomaan integraatiota monimenetelmällisen tutkimuksen strategiana. Aloitamme tarkastelumme monimenetelmällisen tutkimuksen määrittelyistä ja suhteesta laadulliseen ja määrälliseen lähestymistapaan. Keskustelemme erilaisista integraation ymmärrystavoista, kuten analyyttisesta integraatiosta, teoreettisesta integraatiosta ja integraatiosta praktisena suhteena. Integraatioon pyrkivä monimenetelmällinen tutkimus edellyttää tutkijoilta valmiutta reflektoida ja eksplikoida laadullisten ja määrällisten aineistojen väliseen suhteeseen liittyviä menetelmällisiä ratkaisuja ja monimenetelmällisyyden käyttötarkoitusta. Erityisesti holistista ymmärrystä tavoittelevaa ja ”pirullisten ongelmien” selvittelyyn tähtäävää monimenetelmällistä tutkimusta tekevien olisi hyvä tuntea erilaisia integroivia tutkimuskäytäntöjä ja niiden suhdetta monimenetelmällisyyden perusteluihin. Esitämme, että metodisen kehittelyn jatkohaaste on tuoda aiempaa paremmin näkyviin integroivia strategioita ja erityisesti niiden mikrotasoa: sitä käytännön prosessia, jossa erilaiset aineistot tuodaan yhteen tiettyä tarkoitusta varten.


YSO-asiasanat: tutkimusmenetelmät; metodologia; kvalitatiivinen tutkimus; kvantitatiivinen tutkimus; triangulaatio (tutkimusmenetelmät); integraatio


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-30-04 klo 15:46