D4 Published development or research report or study
Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 (2019)


Mäkinen, J., Mononen, K., Blomqvist, M., Hakamäki, M., Laine, K., Aarresola, O., Itkonen, H., & Salmikangas, A.-K. (2019). Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. KIHUn julkaisusarja, 73. https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Mäkinen, Jarmo; Mononen, Kaisu; Blomqvist, Minna; Hakamäki, Matti; Laine, Kaarlo; Aarresola, Outi; Itkonen, Hannu; Salmikangas, Anna-Katriina

eISBN: 978-952-7290-05-7

Journal or series: KIHUn julkaisusarja

eISSN: 2489-8317

Publication year: 2019

Number in series: 73

Number of pages in the book: 73

Publisher: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.urheilututkimukset.fi/media/urtu/julkaisut/2019_jar_aikuisvest_sel71_85829.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Raportissa tarkastellaan aikuisväestön liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyötä koskevan kyselyn tuloksia. Tarve tähän aihealueeseen keskittyvälle kyselylle ja sitä koskevalle tiedolle on tunnistettu liikuntajärjestöissä ja julkishallinnossa sekä tutkijoiden piirissä. Liikuntasektorilta on puuttunut väestöä koskevia perustietoja esimerkiksi lajien harrastajamääristä, jäsenten määristä seuroissa ja liikunnan vapaaehtoistyön määristä. Tiedon tuotanto näistä aiheista on ollut hajanaista sen jälkeen, kun Kansallinen liikuntatutkimus julkaistiin viimeisen kerran vuonna 2010. Nyt luettavana oleva raportti on ensimmäinen yritys vastata tähän tiedon tarpeeseen. Mikäli väestökyselyn jatkaminen katsotaan tarpeelliseksi, voidaan kyselyn sisältöjä kehittää tulevina vuosina. [Jatkuu]


Keywords: moving; physical training; volunteer work; participation; hobbies; adults


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-06 at 05:03