D4 Published development or research report or study
Vaasan läänin elintarviketuotannon varautuminen Euroopan integraatioon (1993)
Livsmedelsproduktionens i Vasa län beredskap för den europeiska integrationen


Rosenqvist, Olli; Kaipainen, Jouni; Joki, Jaakko; Granberg, Leo (1993). Vaasan läänin elintarviketuotannon varautuminen Euroopan integraatioon. Vaasan läänin seutukaavaliitto-Regionplaneförbundet för Vasa län. Sarja B, 64. Vaasa: Vaasan läänin seutukaavaliitto.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Rosenqvist, Olli; Kaipainen, Jouni; Joki, Jaakko; Granberg, Leo

ISBN: 952-9624-35-2

Journal or series: Vaasan läänin seutukaavaliitto-Regionplaneförbundet för Vasa län. Sarja B

ISSN: 0357-8852

Publication year: 1993

Number in series: 64

Number of pages in the book: 110

Publisher: Vaasan läänin seutukaavaliitto

Place of Publication: Vaasa

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available

Additional information: Julkaistu myös ruotsinkielisenä käännöksenä, Livsmedelsproduktionens i Vasa län beredskap för den europeiska integrationen, ISBN 952-9624-51-4


Keywords: European integration; integration (passive); economic integration; regional effects; economic effects; food production; agriculture

Free keywords: Vaasan lääni


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes


Last updated on 2019-05-09 at 14:01