D2 Article in a professional book
"Ei tää hullumpi ole" : yli 60-vuotiaiden omaishoitajien etäkuntoutuksen vaikuttavuus ja kuntoutujien kokemukset (2019)


Pakkala, I., Lappalainen, P., & Nikander, R. (2019). "Ei tää hullumpi ole" : yli 60-vuotiaiden omaishoitajien etäkuntoutuksen vaikuttavuus ja kuntoutujien kokemukset. In A.-L. Salminen, & S. Hiekkala (Eds.), Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (pp. 94-115). Kansaneläkelaitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Pakkala, Inka; Lappalainen, Päivi; Nikander, Riku

Parent publication: Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia

Parent publication editors: Salminen, Anna-Liisa; Hiekkala, Sinikka

ISBN: 978-952-284-066-0

eISBN: 978-952-284-067-7

Publication year: 2019

Pages range: 94-115

Number of pages in the book: 298

Publisher: Kansaneläkelaitos

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65505


Abstract

Hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan etäkuntoutusohjelman vaikutuksia yli 60-vuotiaiden omaishoitajien psyykkiseen hyvinvointiin. Hanke toteutettiin näennäiskokeellisessa asetelmassa vertaamalla keskenään ryhmiä, joista yksi osallistui 12 viikon etäkuntoutusohjelmaan (n = 60), yksi omaishoitajien laitoskuntoutukseen (n = 52) ja yksi omaishoitoyhdistysten tarjoamiin toimintoihin (n = 39). Omaishoitajien psyykkistä hyvinvointia arvioitiin tutkimuksen alussa, etäkuntoutusohjelman jälkeen 4 kuukauden välimittauksissa sekä 10 kuukauden kuluttua tutkimuksen alusta. Tässä artikkelissa raportoidaan tuloksia ja kokemuksia hankkeen alku- ja välimittauksista. Hankkeen tulokset osoittivat, että neljän kuukauden kohdalla etäkuntoutus vähensi masennusoireita, paransi elämänlaatua ja lisäsi psykologista joustavuutta eli omaishoitajien kykyä käsitellä omia vaikeita ajatuksiaan ja tunteitaan enemmän kuin laitoskuntoutus ja omaishoitoyhdistysten toiminta. Omaishoitajat myös kokivat verkko-ohjelman suurelta osin helppokäyttöiseksi ja sitoutuivat verkko-ohjelmaan hyvin.


Keywords: rehabilitation; e-healthcare; remote services; treatment methods; acceptance and commitment therapy; family caregivers; mental well-being; depression (mental disorders); mental health problems; mental disorders; motivation (mental objects); quality of life


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2021-09-06 at 14:30