D2 Article in a professional book
"Mielimatka on ollut mieluisa matka" : yhdistelmäkuntoutus vs. perinteinen Silmu-kuntoutus mielenterveysongelmiin ja asiakkaiden kokemukset yhdistelmäkuntoutuksesta (2019)


Lappalainen, P., Lappi, M., Saari, E.-L., Kaipainen, K., & Lappalainen, R. (2019). "Mielimatka on ollut mieluisa matka" : yhdistelmäkuntoutus vs. perinteinen Silmu-kuntoutus mielenterveysongelmiin ja asiakkaiden kokemukset yhdistelmäkuntoutuksesta. In A.-L. Salminen, & S. Hiekkala (Eds.), Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia (pp. 228-250). Kansaneläkelaitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lappalainen, Päivi; Lappi, Merja; Saari, Eeva-Liisa; Kaipainen, Kirsikka; Lappalainen, Raimo

Parent publication: Kokemuksia etäkuntoutuksesta : Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia

Parent publication editors: Salminen, Anna-Liisa; Hiekkala, Sinikka

ISBN: 978-952-284-066-0

eISBN: 978-952-284-067-7

Publication year: 2019

Pages range: 228-250

Number of pages in the book: 298

Publisher: Kansaneläkelaitos

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052416890

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65503


Abstract

Hankkeen tavoitteena oli tutkia verkkopohjaisen, hyväksymis- ja omistautumisterapiamenetelmiin perustuvan yhdistelmämallin eli verkko-ohjelmasta ja kolmesta ryhmämuotoisesta kuntoutusjaksosta koostuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta asiakkaiden mielenterveysoireiluun verrattuna Kelan Silmu-mielenterveyskuntoutukseen. Asiakkaat rekrytoitiin lehti-ilmoituksilla kesällä 2017. Tutkimus toteutettiin vuosien 2017–2019 aikana satunnaistetussa kontrolloidussa asetelmassa vertaamalla yhdistelmäkuntoutusryhmää (n = 32) ja perinteistä Silmu-kuntoutusryhmää (n = 27). Yhdistelmäkuntoutusryhmä sai 12 kuukauden kuntoutuksen, johon sisältyi 3 x 2 päivän lähijaksot Peurunka oy:n kuntoutuspalveluissa sekä verkko-ohjelman ensimmäisen lähijakson päätteeksi. Silmu-kuntoutujat saivat 12 kuukauden kuluessa Silmu-kuntoutuksen mukaiset 3 x 5 päivän lähijaksot Peurunka oy:n kuntoutuspalveluissa. Asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia arvioitiin itsearviointimittareilla lähijaksoilla tutkimuksen alussa, 6 kuukauden välimittauksissa sekä 12 kuukauden kuluttua tutkimuksen alusta. Ryhmien muutoksessa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja kuntoutusmallien välillä. Tulokset osoittivat, että yhdistelmäkuntoutus ja Silmukuntoutus vähensivät psyykkisiä ja fyysisiä sekä masennus- ja ahdistusoireita ja työuupumusta, paransivat elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisäsivät psykologista joustavuutta. Yhdistelmäkuntoutusmalliin kuuluvat asiakkaat sitoutuivat etäkuntoutukseen erittäin hyvin ja raportoivat hyötyneensä kuntoutuksesta. Yhdistelmäkuntoutusta voidaan suositella vaihtoehtona perinteiselle Silmu-kuntoutukselle.


Keywords: rehabilitation; e-healthcare; remote services; acceptance and commitment therapy; rehabilitation patients; mental disorders; mental health problems; mental health rehabilitation; patients in psychiatric rehabilitation; depression (mental disorders); anxiety; quality of life; exhaustion


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 14:27