A1 Journal article (refereed)
Moraalisen ekskluusion mekanismit maahanmuuttajamiesten väkivaltaa koskevassa kansalaiskeskustelussa (2019)


Virkki, T. (2019). Moraalisen ekskluusion mekanismit maahanmuuttajamiesten väkivaltaa koskevassa kansalaiskeskustelussa. Sosiologia, 56(1), 26-43. https://journal.fi/sosiologia/article/view/124378


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Virkki, Tuija

Journal or series: Sosiologia

ISSN: 0038-1640

eISSN: 2670-1375

Publication year: 2019

Volume: 56

Issue number: 1

Pages range: 26-43

Publisher: Westermarck-seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/sosiologia/article/view/124378

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66552


Abstract

Maahanmuuttajamiesten tekemä väkivalta ja sen uhka on kiivasta keskustelua ja vahvoja moraalisia kannanottoja herättävä aihe. Artikkelissani tarkastelen aiheesta eri internetfoorumeilla käytyä kansalaiskeskustelua, joka on virinnyt reaktiona viimeaikaisiin väkivaltatapauksiin. Tulkitsen keskustelussa korostuvia moraalisia kannanottoja moraalisen järjestyksen tuottamista jäsentävän kategoria-analyysin keinoin sekä rodullisesti hierarkisoivia prosesseja tarkastelevan jälkikoloniaalin tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimukseni mukaan maahanmuuttajamiesten väkivaltaa merkityksellistetään erityistä moraalista paheksuntaa ja huolta synnyttävänä toimintana, joka saa yksittäistä tekoa suurempaa symboliarvoa. Esittelen artikkelissani väkivallan kulttuuristavaa, demonisoivaa ja dehumanisoivaa kategorisointia sekä väkivaltaisen maahan- muuttajamiehen esittämistä ”takapajuisena barbaarina”, ”vaarallisena paholaisena” ja ”halveksittavana elukkana”. Kategorisointien ytimessä ovat länsimaisen kulttuurin moraalista paremmuutta ja rodullistettujen ihmisryhmien moraalista alempiarvoisuutta tai täydellistä moraalittomuutta korostavat moraalihierarkiat. Näiden pohjalta luodaan perusteita moraaliselle ulossulkemiselle, jolla rajataan kokonaisten ihmisryhmien kuulumista kansakuntaan tai äärimmillään koko ihmiskuntaan monilla symbolisilla ja konkreettisilla tavoilla. Samalla moraalinen ekskluusio toimii keskusteluissa keskeisenä mekanismina, jonka kautta maahanmuuttovastaisuus näyttäytyy oikeutettuna ja suorastaan eettisenä responssina kansakunnan tai laajemmin koko länsimaisen sivilisaation moraalista perustaa dramaattisella tavalla uhkaavaan toimintaan.


Keywords: public discussion; online discussion; violence (activity); immigrants; morals; valuation; hierarchy; membership categorization device analysis

Free keywords: moraalinen järjestys


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2023-02-05 at 13:22