D2 Article in a professional book
Yrittäjät yhteiskunnallisina toimijoina (2019)


Möttönen, Tuomas (2019). Yrittäjät yhteiskunnallisina toimijoina. In Möttönen, Tuomas (Eds.) Yrittäjät Suomessa : elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan, Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 268. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 120-140. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-533-3


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Möttönen, Tuomas

Parent publication: Yrittäjät Suomessa : elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan

Parent publication editors: Möttönen, Tuomas

ISBN: 978-951-830-532-6

eISBN: 978-951-830-533-3

Journal or series: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja

ISSN: 1456-2332

Publication year: 2019

Number in series: 268

Pages range: 120-140

Number of pages in the book: 268

Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Place of Publication: Jyväskylä

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-533-3

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66336

Additional information: English translation, please see: Möttönen T. (Ed)., (2020). Finnish Entrepreneurs – From Freedom of Occupation to the Entrepreneurial Society. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Available from: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-576-0


Abstract

Yrittäjyys ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen ilmiö. Yrittäjien toimintaedellytykset ovat sidoksissa kulloiseenkin toimintaympäristöön. Eri aikoina yrittäjätoimintaan on suhtauduttu eri tavalla. Yrittäjyyden edistämisestä on tullut osa talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa. Tässä luvussa käsitellään myös sitä, miten yrittäjät osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnassa. Yrittäjien toimintaedellytyksten parantaminen on noussut keskeiseksi keinoksi yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisessä.


Keywords: entrepreneurs; entrepreneurship; society; cooperation (industrial democracy); capitalism; appreciation


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2020-28-10 at 08:51