A1 Journal article (refereed)
”Hassan Maikal, aina paikal” : vloggaaminen, kuuluminen ja intersektionaalisuus (2019)


Westinen, E. (2019). ”Hassan Maikal, aina paikal” : vloggaaminen, kuuluminen ja intersektionaalisuus. Nuorisotutkimus, 37(2), 53-69. https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8289


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsWestinen, Elina

Journal or seriesNuorisotutkimus

ISSN0780-0886

Publication year2019

Volume37

Issue number2

Pages range53-69

PublisherNuorisotutkimusseura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8289

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65759

Additional informationArtikkeli avautuu journal.fi-palvelussa 12 kk ilmestymisen jälkeen.


Abstract

Artikkeli käsittelee kuulumisen ja kuulumattomuuden intersektionaalista rakentumista suomalaisessa nuorisokulttuurissa yhden tapaustutkimuksen kautta. Erityisesti tutkin sitä, miten tubettaja ja rap-artisti Hassan Maikal käyttää kieltä, diskursseja, (liikkuvaa) kuvaa ja ääntä rakentaessaan sosiaalista, diskursiivista ja affektiivista kiinnittymistä, tai näiden puutetta. Otan huomioon, miten etenkin etnisyys, uskonnollisuus ja sukupuoli, mutta myös ikä, kieli ja asuinpaikka, liittyvät kuulumiseen ja kuulumattomuuteen ja rakentavat näitä. Teoreettis-metodologisesti tutkimus nojaa sosiolingvistiseen diskurssintutkimukseen ja monimodaalisuuden tutkimukseen. Aineisto koostuu artistin ja tutkijan välisestä keskustelusta sekä artistin yhdestä YouTube-videosta. Artikkelin tavoitteena on tarkastella, miten kuulumista ja kuulumattomuutta rakennetaan ja miten näistä neuvotellaan yhä monimuotoistuvassa ja polarisoituvassa Suomessa sekä minkälainen rooli uskolla ja uskonnolla on tässä prosessissa. Tutkimus tarjoaa tietoa myös siitä, miten sosiaalinen media voi toimia tärkeänä paikkana ja kanavana uusille, yhteiskuntakriittisillekin äänille, ja miten se voi osaltaan vaikuttaa kuulumisen ja kuulumattomuuden prosesseihin.


Keywordsintersectionalityidentity (mental objects)involvement (participation)ethnic identityreligious identityIslamyouth culturesocial mediavideo bloggersvideo bloggingSomali peoplediscourse research

Free keywordsHassan Maikal; kuuluminen; suomensomali; vloggaaminen (videobloggaaminen)


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2019

JUFO rating1


Last updated on 2024-11-05 at 19:45