A1 Journal article (refereed)
”Hassan Maikal, aina paikal” : vloggaaminen, kuuluminen ja intersektionaalisuus (2019)


Westinen, E. (2019). ”Hassan Maikal, aina paikal” : vloggaaminen, kuuluminen ja intersektionaalisuus. Nuorisotutkimus, 37(2), 53-69. https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8289


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Westinen, Elina

Journal or series: Nuorisotutkimus

ISSN: 0780-0886

Publication year: 2019

Volume: 37

Issue number: 2

Pages range: 53-69

Publisher: Nuorisotutkimusseura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/view/8289

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65759

Additional information: Artikkeli avautuu journal.fi-palvelussa 12 kk ilmestymisen jälkeen.


Abstract

Artikkeli käsittelee kuulumisen ja kuulumattomuuden intersektionaalista rakentumista suomalaisessa nuorisokulttuurissa yhden tapaustutkimuksen kautta. Erityisesti tutkin sitä, miten tubettaja ja rap-artisti Hassan Maikal käyttää kieltä, diskursseja, (liikkuvaa) kuvaa ja ääntä rakentaessaan sosiaalista, diskursiivista ja affektiivista kiinnittymistä, tai näiden puutetta. Otan huomioon, miten etenkin etnisyys, uskonnollisuus ja sukupuoli, mutta myös ikä, kieli ja asuinpaikka, liittyvät kuulumiseen ja kuulumattomuuteen ja rakentavat näitä. Teoreettis-metodologisesti tutkimus nojaa sosiolingvistiseen diskurssintutkimukseen ja monimodaalisuuden tutkimukseen. Aineisto koostuu artistin ja tutkijan välisestä keskustelusta sekä artistin yhdestä YouTube-videosta. Artikkelin tavoitteena on tarkastella, miten kuulumista ja kuulumattomuutta rakennetaan ja miten näistä neuvotellaan yhä monimuotoistuvassa ja polarisoituvassa Suomessa sekä minkälainen rooli uskolla ja uskonnolla on tässä prosessissa. Tutkimus tarjoaa tietoa myös siitä, miten sosiaalinen media voi toimia tärkeänä paikkana ja kanavana uusille, yhteiskuntakriittisillekin äänille, ja miten se voi osaltaan vaikuttaa kuulumisen ja kuulumattomuuden prosesseihin.


Keywords: intersectionality; identity (mental objects); involvement (participation); ethnic identity; religious identity; Islam; youth culture; social media; video bloggers; video blogging; Somali people; discourse research

Free keywords: Hassan Maikal; kuuluminen; suomensomali; vloggaaminen (videobloggaaminen)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-05-04 at 09:20