A1 Journal article (refereed)
Kirjalliset velkasitoumukset 1800-luvun Suomessa (2019)


Turunen, R. (2019). Kirjalliset velkasitoumukset 1800-luvun Suomessa. Ennen ja nyt : historian tietosanomat, 2019(2). http://www.ennenjanyt.net/2019/02/kirjalliset-velkasitoumukset-1800-luvun-suomessa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Turunen, Riina

Journal or series: Ennen ja nyt : historian tietosanomat

ISSN: 1458-1396

eISSN: 1458-1396

Publication year: 2019

Volume: 2019

Issue number: 2

Publisher: Agricola, Suomen historiaverkko; Historiallinen Yhdistys ry; Suomen Historiallinen Seura ry; Turun Historiallinen Yhdistys ry

Place of Publication: Turku

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://www.ennenjanyt.net/2019/02/kirjalliset-velkasitoumukset-1800-luvun-suomessa/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65862


Abstract

Johdanto: Esiteollisissa yhteiskunnissa rahatalous oli vähäistä. Siksi luotolla oli keskeinen merkitys kaikessa taloudellisessa toiminnassa ja kaikissa sosiaalisissa kerrostumissa. Luotolla rahoitettiin sekä liiketoimintaa että yksityiselämän tarpeita. Koska pankkilaitos oli kehittymätön, lainaaminen tapahtui valtaosin yksityishenkilöiden ja yritysten välillä, ja luottoa myönnettiin usein suullisiin lupauksiin tai muihin epämuodollisiin velkasitoumuksiin perustuen.[1] Vaikka epävirallisuus ja epämuodollisuus määrittivät näin ollen suurta osaa lainaamisesta, esiteolliset luottomarkkinat eivät silti olleet yksi yhtenäinen kokonaisuus, kuten esimerkiksi keskieurooppalaisia luottomarkkinoita tutkinut Laurence Fontaine on korostanut. Luoton merkitykset, käyttötavat ja muodot vaihtelivat sosiaali- ja elinkeinoryhmien välillä.

Suomessa luottotoiminnan epämuodollisuus pysyi leimaa-antavana piirteenä varsinkin maaseudulla ja alempien yhteiskuntakerrosten piirissä pitkälle 1800-lukua.[3] Varsinkin kaupungeissa ja niihin sijoittuneessa liike-elämässä alettiin kuitenkin omaksua muodollisia luotottamisen ja lainaamisen muotoja jo aikaisemmin.[4] Tämä tarkoitti velkasitoumuksen laatimista kirjallisesti. Kirjallisilla velkasitoumuksilla[5] oli näin ollen keskeinen osa luottotoiminnassa osissa maata ja osissa taloudellisia toimintoja jo ennen virallisen pankkilaitoksen ja muodollisten luottomarkkinoiden laajamittaista syntyä 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. (jatkuu artikkelissa)


Keywords: liabilities; credits; loans; credit market; promissory notes; bills of exchange; engagements (societal objects); claim for recovery; history; pre-industrial society

Free keywords: velkasitoumukset


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-08 at 16:19