A1 Journal article (refereed)
Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi? (2019)


Pikkarainen, A., Hökkä, P., Vähäsantanen, K., Paloniemi, S., & Eteläpelto, A. (2019). Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa : työn kohteesta osallistuvaksi aikuiseksi?. Aikuiskasvatus, 39(3), 194-207. https://doi.org/10.33336/aik.85709


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsPikkarainen, Aila; Hökkä, Päivi; Vähäsantanen, Katja; Paloniemi, Susanna; Eteläpelto, Anneli

Journal or seriesAikuiskasvatus

ISSN0358-6197

eISSN2490-0427

Publication year2019

Volume39

Issue number3

Pages range194-207

PublisherKansanvalistusseura; Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33336/aik.85709

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65820


Abstract

Artikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.


Keywordsrehabilitationrehabilitation institutionsrehabilitation servicesgroup rehabilitationadultsolder peopleprofessionalsemployeesconceptionsconversationspeech (phenomena)discoursediscourse analysis

Free keywordsikääntyneet aikuiset; puhetapa


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2019

JUFO rating1


Last updated on 2024-11-05 at 22:06