G5 Artikkeliväitöskirja
Perspectives on physiotherapy students' professional competence development during their education (2019)


Kurunsaari, Merja (2019). Perspectives on physiotherapy students' professional competence development during their education. JYU dissertations, 69. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7702-3


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Kurunsaari, Merja

eISBN: 978-951-39-7702-3

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 69

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (104 sivua, 51 sivua useina numerointijaksoina, 25 numeroimatonta sivua) :

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7702-3

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisun avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Väitöskirjan tarkoituksena oli tutkia eri näkökulmista, miten fysioterapeuttiopiskelijat ymmärtävät ja kokevat omat taitonsa, osaamisensa ja niiden kehittymisen koulutuksensa aikana. Tutkimuksessa keskityttiin ammattikorkeakoulussa opiskelevien fysioterapeuttiopiskelijoiden (n=35) koko opiskeluajan ammatillisen kehittymisen polkuun. Laadullista aineistoa (kirjalliset esseet ja avoimet haastattelut) kerättiin opiskelun alussa ja lopussa. Aineistoa analysoitiin fenomenografisella ja narratiivisella analyysiotteella. Tutkimus-kysymykset olivat: minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla on taidosta opiskelunsa alussa, miten opiskelijat kokevat reflektiivisen kirjoittamisen oppimisen välineenä, minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla on omasta osaamisestaan valmistumisvaiheessa ja miten opiskelijat kuvaavat ammatillisen osaamisensa kehittymistä ja minkälaisia tarinamalleja kuvauksista voidaan identifioida. Opiskelijoilla oli opiskelun alussa erilaisia käsityksiä taidosta. Taito ilmeni joko lahjakkuutena, tai sen ajateltiin edellyttävän yksilöllistä harjoittelua, sosiaalista kanssakäymistä tai yhteistyötä muiden henkilöiden kanssa. Kokemukset reflektiivisestä kirjoittamisesta olivat myös erilaisia. Kirjoittaminen tuli esiin hyödyttömänä tehtävänä, asioiden ymmärrystä syventävänä toimintana, itsereflektion ja oppimisen välineenä tai ammatillisen kehittymisen välineenä. Valmistumisvaiheessa osaamisen käsitykset vaihtelivat ja ilmenivät ydintaitojen hallintana, fysioterapian teoreettisten perusteiden ymmärtämisenä, kokonaisvaltaisena käsityksenä fysioterapiasta tai sitoutumisena moniammatilliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Tarinamallit muodostuivat yleisimmistä ammatillisen kehittymisen tekijöistä ja juonen erilaisista käännekohdista opiskelijoiden kehittymisen poluilla. Käännekohdat havainnollistivat kriittisiä tapahtumia opiskelijan ammatillisessa kehittymisessä. Tutkimustuloksista nousi esiin sekä empiirisesti että teoreettisesti perusteltavissa olevia kehityksellisiä teemoja: tunteet, reflektio, konteksti, kulttuurinen tietoisuus. Tulokset antavat lisätietoa opiskelijoiden osaamisesta ja ammatillisesta kehittymisestä korkeakouluopintojen aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen kehittymisen tukemisessa korkeakouluissa, osaamisen tason syventämisessä sekä kehitettäessä fysioterapeuttikoulutusta.


YSO-asiasanat: reflektio; fysioterapia; osaaminen; ammattitaito; ammatillinen kehitys; opiskelijat; haastattelut; esseet; tunteet; konteksti; oppiminen

Vapaat asiasanat: kulttuurinen tietoisuus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 11:47