D1 Article in a trade journal
Terveyskäyttäytyminen ja työmarkkinamenestys : mitä geenit kertovat (2019)


Böckerman, P., Pehkonen, J., & Viinikainen, J. (2019). Terveyskäyttäytyminen ja työmarkkinamenestys : mitä geenit kertovat. Talous & yhteiskunta, 47(3), 18-22. https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty32019.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Böckerman, Petri; Pehkonen, Jaakko; Viinikainen, Jutta

Journal or series: Talous & yhteiskunta

ISSN: 1236-7206

eISSN: 1795-181X

Publication year: 2019

Volume: 47

Issue number: 3

Pages range: 18-22

Publisher: Palkansaajien tutkimuslaitos

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty32019.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65974


Abstract

Terveys vaikuttaa monella tavalla yksilön hyvinvointiin. Geneettiset aineistot mahdollistavat tutkimusasetelmat,
joiden avulla voidaan tarkastella terveyden ja terveyskäyttäytymisen vaikutuksia työmarkkina-asemaan kuten
ansiotasoon. Lisäksi geneettisiä tietoja hyödyntäen on tutkittu, voidaanko esimerkiksi koulutuksella vaikuttaa
terveyskäyttäytymiseen. Tutkimuksissa on vahvistettu ylipainon vaikuttavan negatiivisesti menestykseen työmarkkinoilla. Tämän lisäksi tutkimuksissa on kyetty arvioimaan koulutuksen suojaavaa vaikutusta terveyteen. Geenitietojen käyttö taloustieteellisessä tutkimuksessa on vasta alkumetreillä.


Keywords: health behaviour; genes; working life; success


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 16:32