D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Viittomakielen oppimistulokset perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla 2015 (2016)


Huhtanen, M., Puukko, M., Rainò, P., Sivunen, N., & Vivolin-Karén, R. (2016). Viittomakielen oppimistulokset perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla 2015. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 3:2016. https://karvi.fi/publication/viittomakielen-oppimistulokset-perusopetuksen-7-9-vuosiluokilla-2015/


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Huhtanen, Mari; Puukko, Mika; Rainò, Päivi; Sivunen, Nina; Vivolin-Karén, Riitta

ISBN: 978-952-206-313-7

eISBN: 978-952-206-314-4

Lehti tai sarja: Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

ISSN: 2342-4176

eISSN: 2342-4184

Julkaisuvuosi: 2016

Sarjan numero: 3:2016

Kirjan kokonaissivumäärä: 84

Kustantaja: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kustannuspaikka: Helsinki

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: https://karvi.fi/publication/viittomakielen-oppimistulokset-perusopetuksen-7-9-vuosiluokilla-2015/

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi keväällä 2015 perusopetuksen 7.–9. -luokkalaisten viittomakieli äidinkielenä -oppimäärän oppimistuloksia. Valtakunnallinen arviointi toteutettiin 14.4.2015 kokonaistutkimuksen kaltaisesti siten, että mukaan pyrittiin saamaan valtakunnallisesti kaikki suomalaista viittomakieltä äidinkielenään opiskelevat 7.–9. vuosiluokkien oppilaat. Viittomakieli äidinkielenä -oppimäärän oppimistulosten arviointi toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Arviointi toteutettiin käyttäen sähköistä alustaa. Oppilaat näkivät kaikki tehtävät viitottuina ja vastasivat tuottamistehtäviin viittoen ja valintatehtäviin klikkaamalla oikean vaihtoehdon. Oppilaiden suoritukset arvioitiin Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa. Arvioinnin tarkoituksen oli tuottaa luotettavaa tietoa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) tavoitteiden saavuttamisesta, viittomakieli äidinkielenä -oppimäärän osaamisen tasosta sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta. Arvioinnin osa-alueina olivat viestintä, kirjallisuus, kielitietous ja kulttuuritietoisuus. Arviointiin osallistui 19 oppilasta kolmesta koulusta. Arviointiin osallistuivat sekä yleisopetuksessa että erityisopetuksessa olevat oppilaat. Myös tulkin tai avustajan käyttö kokeen aikana sallittiin. Arviointitehtävät laadittiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen viittomakieli äidinkielenä -oppiaineen tavoitteiden, sisältöalueiden ja kriteerien pohjalta. Arviointitehtäviä laadittaessa otettiin huomioon tehtävien vaihtelevuus sekä tehtävätyyppien että vaikeustason mukaan. Arviointiin sisältyi erityyppisiä tuottamis- ja valintatehtäviä, kuten esimerkiksi monivalinta-, yhdistely-, oikein–väärin- ja tunnistamistehtäviä. Tehtävistä noin 30 % oli helppoja, 40 % keskivaikeita ja 30 % vaikeita. Oppilaille suunnatun tehtäväkokonaisuuden lisäksi arviointitietoa kerättiin oppilaille, opettajille ja rehtoreille tehdyillä taustakyselyillä, joilla kerättiin tietoa muun muassa oppilaiden asenteista sekä oppimistuloksiin vaikuttavista tekijöistä, esimerkiksi opetusjärjestelyistä ja opetuksen määrästä. Arviointiin osallistuneille kouluille ja opetuksen järjestäjille toimitettiin syksyllä 2015 koulukohtaiset tulokset ja palautteet. Näin koulun rehtori sekä viittomakielen opettajat saivat tiedon oman koulunsa oppilaiden arvioinnin tuloksista sekä asenteista viittomakieltä kohtaan. (Jatkuu; ks. teos).


YSO-asiasanat: viittomakieli; viittomakieliset; oppiminen; osaaminen; oppimistulokset; peruskoulutus; yläkoulu; arviointi


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä


Viimeisin päivitys 2022-08-12 klo 11:22