A1 Journal article (refereed)
Metafysiikan uskonnollinen loppu? : Meillassoux ja fideismi (2019)


Backman, J. (2019). Metafysiikan uskonnollinen loppu? : Meillassoux ja fideismi. Tiede ja edistys, 44(3), 179-198. https://doi.org/10.51809/te.105315


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Backman, Jussi

Journal or series: Tiede ja edistys

ISSN: 0356-3677

Publication year: 2019

Volume: 44

Issue number: 3

Pages range: 179-198

Publisher: Tutkijaliitto

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.51809/te.105315

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66106


Abstract

Artikkeli käy lyhyesti läpi Quentin Meillassoux’n Äärellisyyden jälkeen -teoksessa esittelemiä spekulatiivisen materialismin lähtökohtia: ajatuksen Kantin jälkeistä filosofiasta hallinneesta korrelationismista ja sen ”heikosta” ja ”vahvasta” muodosta sekä Meillassoux’n perusargumentin, jolla hän pyrkii osoittamaan vahvan korrelationismin pyrkimyksen absoluuttisista viitepiisteistä luopumiseen sisäisesti ristiriitaiseksi. Tarkastelun pääpaino on kuitenkin Meillassoux’n väitteessä, että ajattelun riisuminen kaikista absoluuttisista näkökohdista johtaa vahvan korrelationismin omaksumaan ”fideistisen”, uskon ja järjen erillisyyttä ja keskinäistä riippumattomuutta korostavan suhtautumisen uskonnolliseen uskoon. Tällainen fideismi voi Meillassoux’n mukaan suojella tai jopa palvella ”nykypäivän fanatismia”. Artikkeli esittää joukon kriittisiä huomioita Meillassoux’n fideismin ja uskon, uskonnollisten absoluuttien sekä fanatismin käsitteistä. Hänen klassiseen valistusmoderniin nojaava fideismikritiikkinsä osoittautuu toistaiseksi puutteellisesti perustelluksi ja ongelmallisesti muotoilluksi.


Keywords: metaphysics; faith; realism (philosophy); religion (phenomena)

Free keywords: Meillassoux, Quentin


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-16-07 at 10:43