G5 Artikkeliväitöskirja
Philosophical investigations on fiction and communication : new insights into understanding, learning and communication (2019)


Nyberg, C. (2019). Philosophical investigations on fiction and communication : new insights into understanding, learning and communication [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 144. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7878-5


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nyberg, Crister

eISBN: 978-951-39-7878-5

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 144

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (45 sivua, 44 sivua useina numerointijaksoina) :

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7878-5

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa kehitetään teoria fiktioihin liittyvien filosofisten ongelmien ratkaisemiseksi. Totuuden ja viittaamisen käsitteet ovat ongelmallisia suhteessaan fiktiivisiin hahmoihin ja yleensäkin fiktiivisiin objekteihin ylipäätään. Tutkimuksessa esitettävä ratkaisu nojaa olennaisesti deflationariseen käsitykseen totuudesta ja merkityksen käyttöteoriaan (Use theory of meaning) Paul Horwichiä ja Ludwig Wittgensteinia seuraten. Tuloksena oleva teoria, minimalistinen teoria fiktiosta (The minimalist theory of fiction, MTF), esittää aiempiin ratkaisuehdotuksiin verrattuna radikaalisti erilaisen lähestymistavan. Teoria on myös sovellettavissa erilaisille kommunikaation muodoille, koska se perustuu yleisiin teorioihin merkityksen ja totuuden käsitteistä. Tästä syystä väitöskirjassa ei keskitytä pelkästään fiktion filosofiseen ongelmaan vaan osoitetaan kehitetyn teorian toimivuutta myös muilla käytännöllisemmillä aloilla. Teorian perusteita ja käytännön sovelluksia käsitellään viidessä artikkelissa. Ensimmäinen käsittelee puhtaasti fiktion filosofisia ongelmia ja esitettävää ratkaisua MTF teorian pohjalta. Toinen keskittyy teorian tuomiin näkökulmiin erityisopetuksessa ja draamakasvatuksessa. Kolmannessa artikkelissa painopiste on totuuden käsitteen käytössä kirjallisuustieteessä. Neljäs ja viides artikkeli tarkastelevat psykologista teoriaa, integratiivista kompleksisuutta ja sen käytännön sovellusta IC Thinking menetelmää minimalistisen fiktioteorian näkökulmasta. Keskeiseksi näkökulmaksi nousee ajattelun rakenteiden ja kielenkäytön tarkastelu kielipelien ja niiden välisten suhteiden kautta.


YSO-asiasanat: fiktio; totuus; minimalismi; kielipelit

Vapaat asiasanat: fiktiiviset objektit; abstraktit objektit; merkityksen käyttöteoria; Wittgenstein, Ludwig; Horwich, Paul;
integratiivinen kompleksisuus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-09-06 klo 17:36