G4 Doctoral dissertation (monograph)
Teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen organisointi (2019)


Kallioniemi, M. (2019). Teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen organisointi [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 124. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7840-2


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kallioniemi, Marja

eISBN: 978-951-39-7840-2

Journal or series: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Publication year: 2019

Number in series: 124

Number of pages in the book: 1 verkkoaineisto (199 sivua)

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7840-2

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Tämän tapaustutkimuksen kohteena on Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (1.1.2010 lähtien Tampereen ammattikorkeakoulu) Ikaalisten yksikön liiketalouden koulutusohjelman PBL-perustainen opetussuunnitelman uudistaminen ECTS-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Tutkimuksen rajauksena on tietoja viestintäteknologian kehittämisen osalta samanaikaisen (synkronisen) ryhmätyöskentelyn mahdollistavien PC-verkkoneuvotteluohjelmistojen käyttö osana ongelmaperustaiseen oppimiseen pohjautuvaa ryhmätyöskentelyn tukemista. Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen kvalitatiivinen ja toisen vaiheen kvantitatiivinen aineisto on hankittu samanaikaisesti, ja ne ovat samanarvoisia. Ensimmäisen ja toisen tutkimusvaiheen aineistoille on käytetty aineistojen yhteen liittämistä (merging) ja analysointia yhdessä (Ronkainen, 2009). Tapaustutkimuksen tutkimusvaiheet 1 ja 2 toimivat kolmannen tutkimusvaiheen tutkimuksen strukturoidun haastattelun (lomakehaastattelun) esivalmistelijoina. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että koulutusorganisaation kokonaisstrategian tulisi sitouttaa kaikki osapuolet vastuullisina tavoitteeseen aikaansaada ”opiskelun imu”, kokemus, jolla on positiivisia vaikutuksia opiskelijan hyvinvointiin, innovatiivisuuteen, motivaatioon, tarmokkuuteen, omistautumiseen, uppoutumiseen ja samalla myönteinen yhteys opiskeluun sitoutumiseen (Schaufeli ym., 2001; Salmela-Aro, 2009, 2011). Hajautetun oppimisen tuki (Ilomäki & Lakkala, 2006) laajentaa ohjauksen käsitettä koulutusorganisaation kaikille tasoille sisältäen strategisen, hallinnollisen, teknisen, pedagogisen ja didaktisen, sisällöllisen sekä sosiaalisen ja kommunikatiivisen ohjauksen. Ongelmaperustaisen teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen suunnittelu, toteutus ja hyväksyttävyyden arviointi kaikilla tasoilla (Alakärppä, 2014; Alakärppä 2001; Nielsen, 1993) niin opiskelijoiden kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön keskuudessa elämälähtöisen suunnittelun (Life-Based Design) (Leikas, 2009) viitekehyksessä mahdollistaa ongelmaperustaisen teknologiatuetun yhteisöllisen opetuksen organisoinnin ja opiskelijan kokonaisvaltaisen kestävän hyvinvoinnin kehittämisen.


Keywords: problem-based learning; collaborative learning; blended learning; online teaching; pedagogy of higher education; universities of applied sciences

Free keywords: collaborative teaching; technology-supported teaching


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-24-11 at 22:23