D4 Published development or research report or study
Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018) (2019)


Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Siren, M., & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin : kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Leino, Kaisa; Rikala, Jenni; Puhakka, Eija; Niilo-Rämä, Mikko; Siren, Marjo; Fagerlund, Janne

eISBN: 978-951-39-7937-9

Publication year: 2019

Number of pages in the book: 61

Publisher: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7937-9

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

[Johdanto] Kansainvälinen nuorten monilukutaidon tutkimus, joka tunnetaan myös lyhenteellä ICILS (International Computer and Information Literacy Study), arvioi 8. vuosiluokan oppilaiden monilukutaitoa sekä ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja. ICILS-tutkimuksessa monilukutaidon tarkastelu kohdistuu digitaalisiin tekstitaitoihin eli niihin tekstitaitoihin sekä tietokoneen käytön tietoihin ja taitoihin, joita oppilaat tarvitsevat käsitellessään tietoa tietokonetta hyödyntäen, erityisesti verkkoympäristössä. Tarkastelun kohteena ei ole vain tiedon kuluttaminen, vaan myös sen muokkaaminen ja jakaminen. ICILS-tutkimus on toteutettu kahdesti: vuosina 2013 ja 2018. Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuoden 2018 tutkimukseen. ICILS 2018 -tutkimus on ensimmäinen laaja kansainvälinen tutkimus, jossa arvioidaan nuorten ohjelmoinnillisen ajattelun taitoja. Tässä raportissa tarkastellaan ICILS 2018 tutkimuksen tuloksia sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. [Jatkuu julkaisussa]


Keywords: multiliteracy; information literacy; literary skills; technological development; information and communications technology; educational use; development (passive); programming; information retrieval; socioeconomic factors; young people; teachers

Free keywords: digitaaliset tekstitaidot; verkkotekstit; ohjelmoinnillisuus; ohjelmoinnillinen ajattelu


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-24-11 at 22:24