D5 Textbook, professional manual or guide
Lähteillä : historian taitoja oppitunneille (2019)


Veijola, Anna; Mikkonen, Simo (2019). Lähteillä : historian taitoja oppitunneille. Helsinki: Edita.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Veijola, Anna; Mikkonen, Simo

ISBN: 978-951-37-7625-1

Publication year: 2019

Number of pages in the book: 138

Publisher: Edita

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Open Access: Publication channel is not openly available


Abstract

Opetussuunnitelmat ovat jo pitkään korostaneet historian taitopohjaista opetusta, eli oppilaiden historiallisen ajattelun kehittämistä ja tutkimuksellisia työtapoja. Opettajan näkökulmasta oppitunnin rakentaminen taitopohjaisesti voi tuntua haastavalta, sillä se poikkeaa totutusta tavasta opettaa historiaa.

Opiskelijan kannalta katsottuna taitopohjaisella opetuksella on kuitenkin monia etuja. Se kannustaa aktiiviseen tiedonhankintaan ja kriittiseen ajatteluun. Lisäksi se auttaa ymmärtämään yhteiskunnallista moninaisuutta ja analysoimaan erilaisia tekstejä. Näitä taitoja ei tarvita ainoastaan historian tunneilla, vaan ne ovat tärkeitä myös koulun ulkopuolella.

Lähteillä, Historian taitoja oppitunneille on suunnattu yläkoulun ja lukion historian opettajille. Kirjassa on taitopohjaiseen opetukseen perustuvia valmiita harjoituksia ja oppimiskokonaisuuksia. Teoksen ostajat saavat käyttöönsä digitaalisen aineiston, joka sisältää tehtävien vastauksia ja kirjan oppilaille jaettavat liitteet tulostettavassa muodossa.


Keywords: history; teaching and instruction; textbooks; upper comprehensive school; general upper secondary school


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2020-09-07 at 11:53