G5 Artikkeliväitöskirja
Constructions of agency and nonagency in psychotherapy : the 10 discursive tools model (2019)


Toivonen, Heidi (2019). Constructions of agency and nonagency in psychotherapy : the 10 discursive tools model. JYU dissertations, 141. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7870-9


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Toivonen, Heidi

eISBN: 978-951-39-7870-9

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 141

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (87 sivua, 71 sivua useina numerointijaksoina, 13 numeroimatonta sivua) :

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7870-9

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu

Julkaisukanavan avoin saatavuus:

Julkaisun avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuinka ei-toimijuutta –asiakkaan kokemusta hallinnan menetyksestä elämässä – rakennettiin diskursiivisesti psykoterapian ensimmäisellä istunnolla. Tutkimusaineistona oli videoidut ja litteroidut ensimmäiset istunnot yhdeksästä pitkästä yksilöpsykoterapiasta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka erilaisia ei-toimijuuden -ja jossain määrin myös toimijuuden- positioita rakennettiin ensimmäisellä terapiaistunnolla. Tutkimuksessa luotiin toimijuuden ja ei-toimijuuden diskursiivisen rakentamisen malli yhdistämällä toimijuuden teoreettisia käsitteellistyksiä diskursiivisilla metodologioilla toteutettuun aineistoanalyysiin. Ensimmäisen osatutkimuksen tuloksena syntynyt kymmenen diskursiivisen keinon malli (10DT) koostuu kymmenestä parista keinoja (eng. tools), joiden avulla tuotettiin toimijuuden ja ei-toimijuuden positioita asiakkaille sekä asiakkaiden että heidän terapeuttiensa puheessa. Toisessa osatutkimuksessa mallin avulla analysoitiin ei-toimijuuden rakentamista asiakkaiden ensimmäisissä ongelmaformulaatioissa heidän ensimmäisen psykoterapiaistuntonsa alussa. Kolmas osatutkimus hyödynsi 10DT - mallia diskursiivisten diskordanssien eli sellaisten kahden peräkkäisen puheenvuoron jaksojen tutkimuksessa, joissa asiakas ja terapeutti tuottivat asiakkaalle toimijuutta ja ei-toimijuutta keskenään epäsuhtaisin tavoin. Lisäksi tutkittiin asiakkaiden toimijuuden tai ei-toimijuuden rakentumista välittömästi diskordansseja seuranneessa vuorossa. Nämä kolmen vuoron diskordanssisekvenssit luokiteltiin sen mukaan, tapahtuiko asiakkaan toimijuusaskriptiossa muutosta puheenvuorojakson aikana ja jos, niin millaista. Tämä tutkimus osoittaa toimijuuden ja ei-toimijuuden positioiden moninaisuuden ja vaihtelevuuden ja 10DT – mallin käyttökelpoisuuden tarkasteltaessa yksityiskohtaisesti toimijuuden ja eitoimijuuden rakentumista psykoterapiakeskusteluissa. Lisäksi tulokset korostavat terapeuttien kielellisen herkkyyden tärkeyttä.


YSO-asiasanat: psykoterapia; toimijuus; diskurssi; vuorovaikutus

Vapaat asiasanat: discursive research; problem talk; psychotherapy interaction


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 11:47