D2 Article in a professional book
Mistä taloussosiaalityössä on kyse? (2019)


Viitasalo, K. (2019). Mistä taloussosiaalityössä on kyse?. In M. Zechner, S. Karjalainen, & K. Viitasalo (Eds.), Avauksia taloussosiaalityöstä (pp. 8-15). Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Viitasalo, Katri

Parent publication: Avauksia taloussosiaalityöstä

Parent publication editors: Zechner, Minna; Karjalainen, Sirpa; Viitasalo, Katri

ISBN: 978-951-39-7808-2

eISBN: 978-951-39-7780-1

Publication year: 2019

Pages range: 8-15

Number of pages in the book: 81

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7780-1

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66826


Abstract

[Johdanto] Sosiaalityössä on pitkä perinne ja kokemus köyhyyden vastaisesta toiminnasta ja työskentelystä pienituloisten parissa (Birkenmaier 2012; Wolfsohn & Michaeli 2014, 6). Sosiaalityöntekijöitä voidaan pitää avaintoimijoina ruohonjuuritasolla, kun halutaan tavoittaa taloudellisesti haavoittuvassa asemassa eläviä. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että toimeentulovaikeudet olisivat ensisijainen ongelma, jota sosiaalityössä käsitellään. Toisin päin katsottuna tilapäinen taloudellisen avun tarve ei sekään automaattisesti liity sosiaalityön tuen tarpeeseen. Sosiaalityön tuen tarve tulee ajankohtaiseksi tilanteissa, joissa ihminen ei yrityksistään huolimatta pysty ratkaisemaan vaikeuksia elämäntilanteessaan (Kangas 2011, 30). Nämä ovat usein syy siihen, että ihminen kääntyy tai häntä neuvotaan kääntymään sosiaalityöntekijän puoleen (Waldegrave 2005). Vaikka toimeentulon vaikeudet, köyhyys sekä taloudellisten resurssien ja voimavarojen puute ovat sosiaalityössä tuttuja, niihin liittyy haasteensa sosiaalityön käytännöissä (ks. Krumer-Nevo, Monnickendam & Weiss-Gal 2009; Stuart 2013). Kunnissa tehtävä sosiaalityö, erityisesti aikuisten parissa, on Suomessa keskittynyt tyypillisesti toimeentulotukeen ja työllistymistä edistävään aktivointiin. Vaikka aktivointi ja rahansiirtoina toteutettava tuki on tärkeää, asiakkaita sopeuttava sekä rakenteita ja käytäntöjä ylläpitävä suunta on liiaksi painottunut ja sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä kapeutunut ja asema heikentynyt. (Blomgren ym. 2016.) Syrjinnän ja sorron poistaminen sekä sosiaalityön pyrkimys edistää oikeudenmukaisuutta ja ihmisten tasa-arvoa ovat jääneet varjoon. Toimiminen yhteiskunnallisten epäkohtien ehkäisemiseksi niin asiakkaiden kuin laajemmin heikossa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi on sosiaalityön ydintä (IFSW 2016). Tästä lähtökohdasta olen ottanut tehtäväkseni esitellä talouden ja toimeentulon kysymyksiä sosiaalityössä paneutumalla siihen, miten sosiaalityöllä pyritään vahvistamaan taloudellista toimintakykyä ja tukemaan ihmisten elämäntilannetta. Olen väitöskirjassani perehtynyt muun muassa Yhdysvalloissa kehitettyyn uuteen taloussosiaalityön orientaatioon (financial social work, Viitasalo 2018). Keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä toimii tutkimustraditio, joka tunnetaan toimintakykyteoriana tai teoriana toimintamahdollisuuksista (capability- tai capability approach -tutkimustraditio). Lähden liikkeelle tähän pohjautuvasta taloudellisen toimintakyvyn käsitteestä. Esittelen taloussosiaalityötä, jolla pyritään ”haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, perheiden ja yhteisöjen taloudellisen vakauden ja hyvinvoinnin edistämiseen” (University of Maryland 2010). Taloudellisesta avustamisesta piirtyy tämän myötä toimintaa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen taloudellisten ongelmien käsittelyyn.


Keywords: social work; poverty; economy; subsistence; functional capacity

Free keywords: taloussosiaalityö


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 15:26