D1 Article in a trade journal
Venäjän ääntämisen sietämätön helppous (2019)


Ullakonoja, R., & Erlin, A. (2019). Venäjän ääntämisen sietämätön helppous. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(7). https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2019/venajan-aantamisen-sietamaton-helppous


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ullakonoja, Riikka; Erlin, Anni

Journal or series: Kieli, koulutus ja yhteiskunta

eISSN: 1799-0181

Publication year: 2019

Volume: 10

Issue number: 7

Publisher: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2019/venajan-aantamisen-sietamaton-helppous

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66689


Abstract

Venäjän kieli herättää monissa kieltä osaamattomissa usein kaksi mielleyhtymää: kyrilliset aakkoset ja ässät. Nämä ovat myös ne syyt, miksi monet pitävät kieltä jotenkin erityisen vaikeana oppia. Tämän artikkelin tavoitteena on perehtyä tähän myyttiin mm. Erlinin (2019) pro gradu -tutkielman tulosten valossa. Tutkielma käsittelee aikuisten alkeisoppijoiden soinnillisten ja soinnittomien äänteiden osaamista sekä tuottamisen että havaitsemisen näkökulmasta. Lisäksi pohdimme venäjän ”ässien” vaikeutta suhteessa muiden suomenkielisten osaamien kielten samantapaisiin äänteisiin sekä lopuksi annamme vinkkejä niiden oppimiseen ja opetukseen.


Keywords: pronunciation; Russian language; language learning


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2023-10-01 at 13:36