A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä (2019)


Nikkola, T., Lyhty, J., Rautiainen, M., & Matikainen, M. (2019). Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä. Aikuiskasvatus, 39(4), 290-302. https://doi.org/10.33336/aik.88082


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Nikkola, Tiina; Lyhty, Jarmo; Rautiainen, Matti; Matikainen, Minni

Lehti tai sarja: Aikuiskasvatus

ISSN: 0358-6197

eISSN: 2490-0427

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 39

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 290-302

Kustantaja: Kansanvalistusseura; Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.33336/aik.88082

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66805


Tiivistelmä

Tarkastelemme artikkelissa jännitteitä koulutusyhteisöjen työkulttuureissa. Lähestymme aihetta opettajankoulutuksen kehittämiseen orientoituneesta koulutusmallista valmistuneiden opettajien kokemusten avulla. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on 13 puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, jotka kerättiin koulutusmalliin osallistuneilta opettajilta. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa keskityttiin yhteisön työkulttuuriin etsien myös sen vaikeammin havaittavia elementtejä, Scheinin (2017) sanoin perusolettamuksia. Tarkastelemme, miten yhteisöllisen ja kriittistä ammatillisuutta tukevan koulutusmallin anti on koettu ja miten sen vaikutukset ovat näyttäytyneet työelämässä. Tutkimuksemme nostaa keskiöön koulutuksen tuoman osaamisen ja työelämän käytäntöjen välisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Merkitykselliseksi koettiin etenkin pitkäkestoinen ryhmäprosessi, joka on auttanut tiedostamaan koulutusyhteisöjen sosiaalisesti rakentuvia merkityksiä. Niiden havaitseminen, saati muuttaminen, on kuitenkin vaikeaa. Opinnoissa omaksuttu yhteisöllinen työkulttuuri opetti havainnoimaan ryhmien ja yhteisön dynamiikkaa myös työelämässä, tarkastelemaan koulukulttuuria kriittisesti ja kaipaamaan ammatillista keskustelua. Työkulttuurien erilaisten toimintamekanismien vuoksi ajatuksia ammatillisuudesta oli vaikea toteuttaa koulukulttuurissa. Koulutus voi tehdä niistä tietoiseksi, mutta tietoisuus aiheuttaa törmäyksiä työelämässä. Koulutustutkimus hyötyisi ryhmien ja yhteisöjen sekä niihin kuulumisen, liittymisen ja niissä työskentelyn syvärakenteiden tarkastelusta.


YSO-asiasanat: opettajankoulutus; työkulttuuri

Vapaat asiasanat: koulutusyhteisö


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2022-14-09 klo 12:05