A3 Book section, Chapters in research books
Paraneeko tilintarkastuksen laatu keskeisten seikkojen raportoimisella tilintarkastuskertomuksessa? : tilintarkastajien näkökulma (2019)


Pajunen, K., Rautiainen, A., & Saastamoinen, J. (2019). Paraneeko tilintarkastuksen laatu keskeisten seikkojen raportoimisella tilintarkastuskertomuksessa? : tilintarkastajien näkökulma. In L.-A. Kihn, L. Oulasvirta, J. Ruohonen, J. Rönkkö, & J. Wacker (Eds.), Talous, sääntely, ohjaus : tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä (pp. 77-93). Tampere University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Pajunen, Kati; Rautiainen, Antti; Saastamoinen, Jani

Parent publication: Talous, sääntely, ohjaus : tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä

Parent publication editors: Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Rönkkö, Jaakko; Wacker, Jani

ISBN: 978-952-359-005-2

eISBN: 978-952-359-004-5

Publication year: 2019

Pages range: 77-93

Number of pages in the book: 309

Publisher: Tampere University Press

Place of Publication: Tampere

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66989


Abstract

International Auditing and Assurance Board (iaasb) julkaisi vuonna 2015 uuden isa 701 -standardin, jonka mukaan tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat (kam, key audit matters) tulee esittää listattujen yhtiöiden tilintarkastuskertomuksessa. kam-asioiden raportoinnilla on pyritty parantamaan tilintarkastuskertomusten informaatioarvoa. Keskeisten asioiden miettiminen voi toisaalta auttaa fokusoimaan tilintarkastustyötä, mutta lisäinformaation antaminen johtaa toisaalta lisätyöhön ja tekee tilintarkastuskertomuksista pidempiä. Niinpä ei ole selvää, miten kam-lisätietojen antamisen koetaan vaikuttavan tilintarkastustyöhön, tilintarkastuksen laatuun ja tehokkuuteen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tilintarkastajien näkemyksiä siitä, miten tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen esittäminen tilintarkastuskertomuksessa vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun ja tehokkuuteen. Tutkimuksen aineistona on suomalaisille tilintarkastajille tehty kysely, johon saatiin 283 vastausta. Kyselyaineistoa analysoitiin tilastollisilla menetelmillä. Yleisesti kam-raportointiin suhtauduttiin melko myönteisesti ja vaikka niiden koettiin lisäävän työmäärää, monet vastaajat kokivat niiden fokusoivan tilintarkastustyötä. Faktorianalyysi tuottaa kaksi ryhmää. ”Positiiviset” suhtautuvat yleisesti kam-raportointiin myönteisesti. ”Analyyttiset” peilaavat kam-raportointia suhteessa tilintarkastusprosessiin analyyttisesti. Regressionanalyysi osoittaa, että kokeneemmat tilintarkastajat suhtautuvat kam-raportointiin vähemmän positiivisesti. Sitä vastoin kht-tilintarkastajat näkevät kam-raportoinnissa hyötyjä tilintarkastusprosessin kannalta, kun taas iäkkäämmät tilintarkastajat eivät.


Keywords: audit of the accounts; audit reports; financial statements; standards


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-02-08 at 14:54