G5 Artikkeliväitöskirja
Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience : an operational model (2019)


Campbell, Elsa A. (2019). Vibroacoustic treatment and self-care for managing the chronic pain experience : an operational model. JYU dissertations, 95. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7791-7


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Campbell, Elsa A.

eISBN: 978-951-39-7791-7

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 95

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (94 sivua, 98 sivua useina numerointijaksoina, 35 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7791-7

Avoin saatavuus: Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu


Tiivistelmä

Krooninen kipu – kipu, joka kestää pidempään kuin kolme kuukautta – on fysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen ilmiö, joka vaikuttaa noin 20–33 % maailman väestöstä. Se on syynä työkyvyttömyyteen, työpoissaoloihin ja presenteismiin (sairaana töihin tuleminen) sekä niiden myötä ilmeneviin taloudellisiin seurannaisvaikutuksiin. Kroonisen kivun psykologiset vaikutukset ilmenevät yleisimmin mielialahäiriöinä, erityisesti masennuksena ja ahdistuneisuutena. Ne ovat erikseen vaikeahoitoisia subjektiivisen luonteensa vuoksi ja yhdistelmänä laaja-alaisesti alihoidettuja. Kroonisella kivulla ja mielialahäiriöillä tiedetään olevan yhteinen neurologinen perusta, joka tukee psykologisten lähestymistapojen, kuten esimerkiksi kognitiivis-behavioraalisen terapian tai farmakoterapian, kuten masennuslääkkeiden käyttöä kivun hoidossa. Vibroakustinen (VA-) hoito on fysiologinen ja psykologinen menetelmä, josta on hyötyä kivun ja mielialan hallinnassa. Hoidon vaikutukset jäävät kuitenkin yleisesti ottaen lyhytaikaisiksi. Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin, onko koulutetun VAhoitajan antamaa VA-hoitomenetelmää mahdollista käyttää psykofysiologisten oireiden ja kroonisen kivun hoidossa, ja mikäli lisätty itsehoitovaihe edesauttaa vaikutusten ylläpitämistä. Artikkeli I, haastattelututkimus, kuvailee VA-hoidon taustaa ja kehittymistä, nykyistä tutkimustietoa, ja tulevaisuuden näkymiä; Artikkeli II hahmottelee nykyisen hoidon toimintamallin, joka on käytössä monioireisille potilaille Seinäjoen keskussairaalan moniammatillisessa kuntoutusyksikössä; Artikkeli III tutkii musiikin kuuntelun roolia VA-hoidon aikana kliinisessä tilanteessa; Artikkelit IV ja V tutkivat kuntoutusyksikössä annetun yksilöllisen VA-hoidon lisäksi käytetyn itsehoidollisen vaiheen merkitystä ja vaikutuksia. Näissä monimenetelmätutkimuksissa käytettiin useita erilaisia lopputulosmuuttujia; itsearviointien tukena oli määrällisiä asteikkoja, joiden lisäksi käytettiin myös fysiologisia mittareita. Kivun ja mielialahäiriöiden komorbiditeettiä (samanaikaisuutta) sekä niiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn tutkittiin. Työ- ja toimintakyvyn edistyminen oli näiden potilaiden kuntoutuksen keskeisiä tavoitteita. Kaikki nämä viisi artikkelia, yhdessä taustakirjallisuuden kanssa, toimivat perustana esitetylle VA-hoidon ja itsehoidon yhdistävälle toimintamallille.


YSO-asiasanat: krooninen kipu; masennus; ahdistus; toimintamallit

Vapaat asiasanat: vibroakustinen hoito


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2020-09-07 klo 11:48