A1 Journal article (refereed)
Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa (2019)


Ainiala, T., & Jantunen, J. H. (2019). Korpusonomastinen tutkimus slanginimistä Hesa ja Stadi digitaalisissa diskursseissa. Sananjalka, 61(61), 57-79. https://doi.org/10.30673/sja.80312


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ainiala, Terhi; Jantunen, Jarmo H.

Journal or series: Sananjalka

ISSN: 0558-4639

eISSN: 2489-6470

Publication year: 2019

Volume: 61

Issue number: 61

Pages range: 57-79

Publisher: Suomen kielen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.30673/sja.80312

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66991

Publication is parallel published: https://tuhat.helsinki.fi/ws/portalfiles/portal/127960708/Sananjalka_OA.pdf


Abstract

Artikkelissamme selvitämme Helsinkiä tarkoittavien slanginimien, Hesan ja Stadin, käyttöä uudentyyppisen aineiston ja menetelmän avulla. Aiemmissa näitä nimiä koskevissa tutkimuksissa lähtökohta on ollut kvalitatiivinen, mutta tässä tutkimuksessa lähdemme liikkeelle laajasta digitaalisesta aineistosta ja tilastollisista menetelmistä. Tutkimuksemme on uusi avaus nimistöntutkimuksessa, ja nimitämme sitä korpusavusteiseksi nimistöntutkimukseksi, lyhyemmin korpusonomastiikaksi.
Aineistonamme on laaja Suomi24-keskustelufoorumista muodostettu ja Kielipankista saatava Suomi24-korpus, josta olemme hakeneet Hesa- ja Stadi-nimet. Tutkimus toteutetaan korpusavusteisena diskurssintutkimuksena. Molemmat nimet esiintyvät aineistossa yli 45 000 kertaa. Analyysimme alkaa tilastollisesta kollokaatioanalyysista, minkä jälkeen kummankin nimen kollokaateista on valittu tarkasteltavaksi 200 merkitsevintä kollokaattia. Kollokaatit on ryhmitelty merkityksensä perusteella luokkiin, jotka muodostavat näiden sanojen kontekstista fraseologisin perustein havaittavan diskurssiprosodian.
Hesa- ja Stadi-nimet jakavat yhteisiä diskursseja, mutta niillä on myös omia diskurssejaan. Hesaa käytetään, kun Helsinkiä katsotaan ulkopuolelta ja se on esimerkiksi muuttamisen tai matkustamisen kohde; lisäksi Hesasta jatketaan matkaa muualle, mikä näkyy monina kaupunkia merkitsevinä kollokaatteina. Erilaisista paikoista ja kaupungeista sekä liikkumisesta ja matkustamisesta keskustelu onkin Hesan yhteydessä tavallista.
Stadi-nimi kuvastaa puolestaan syntyperäistä ja aitoa helsinkiläistä identiteettiä, mikä tukee aiempia havaintoja nimen käytöstä. Stadia käytetäänkin juuri silloin, kun puhutaan "meistä stadilaista" ja katsotaan kaupunkia ikään kuin sisältäpäin. ”Stadilaisuutta” korostetaan myös slangisanojen käytöllä Stadi-nimen yhteydessä, ja toisinaan muulta tulleista käytetyt nimitykset ovat melko affektiivisia.
Menetelmämme nostaa esiin uutena piirteenä erityisesti sen, että matkustaminen ja liikkuminen on erityisesti Hesaan liittyvien diskurssien läpileikkaava teema. Myös Stadiin liittyy liikkuminen, mutta näkökulma on selvästi erilainen: liikkuminen tapahtuu pikemmin Stadissa kuin sitä kohti tai sieltä pois. Aiempaa tutkimusta tukevat havainnot, jotka liittyvät aidon helsinkiläisen identiteettiin korostamiseen Stadi-nimellä.


Keywords: onomastics; place names; corpus-based research

Free keywords: diskurssiprosodia; korpusavusteinen diskurssintutkimus (CADS)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2021-28-09 at 14:09