G5 Artikkeliväitöskirja
Advancing the consumer engagement concept : insights into its definition, measurement, and relationships (2019)


Hepola, J. (2019). Advancing the consumer engagement concept : insights into its definition, measurement, and relationships [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. JYU dissertations, 94. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7790-0


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Hepola, Janne

eISBN: 978-951-39-7790-0

Lehti tai sarja: JYU dissertations

eISSN: 2489-9003

Julkaisuvuosi: 2019

Sarjan numero: 94

Kirjan kokonaissivumäärä: 1 verkkoaineisto (76 sivua, 63 numeroimatonta sivua)

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: englanti

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7790-0

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Vaikka liikkeenjohtajat ja tutkijat ovat yhä kiinnostuneempia kuluttajan sitoutumisesta, sen määritelmään, mittaamiseen ja suhteisiin muihin ilmiöihin liittyy paljon epäselvyyttä. Tämä väitöskirja pyrkii edistämään näitä kolmea sitoutumisen osa-aluetta neljän tutkimusartikkelin avulla. Artikkeli I tarjoaa ensimmäisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen asiakkaan sitoutumisen julkaisuihin markkinoinnin ja siihen liittyvien alojen kärkilehdissä. Artikkeli tunnistaa neljä eri sitoutumisen tutkimussuuntausta: 1) käyttäytymiseen perustuva suuntaus, 2) psykologinen suuntaus, 3) suuntaus, joka tarkastelee sitoutumista käyttäytymisenä sekä psykologisena ilmiönä, ja 4) kuluttajan piirteeseen perustuva suuntaus. Tarjottuaan tiivistelmän sitoutumisen mittareista, artikkeli kokoaa yhteen kvantitatiivisia tutkimustuloksia sitoutumiseen liittyen. Niiden mukaan sitoutumisella on positiivinen yhteys moneen kuluttajaan liittyvään suotuisaan ilmiöön, kuten asenteeseen, brändipääomaan ja käyttäytymisaikomukseen. Kriittinen tarkastelu kuitenkin paljastaa, että monet sitoutumisen määritelmät eivät ole täsmällisiä, loogisia tai poikkea merkittävästi muista markkinoinnin käsitteistä. Lisäksi tutkimuksissa usein sovelletaan huolestuttavia mittausmenetelmiä. Nämä asiat vaikeuttavat sitoutumisen suhteiden tulkitsemista. Seuraavat kolme kvantitatiivista kyselytutkimusta (Artikkelit II, III ja IV) tutkivat sitoutumisen vuorovaikutus- ja piirrepohjaisia ajureita sekä palveluun ja brändiin liittyviä seurauksia. Kyseisissä tutkimuksissa kuluttajan sitoutumisen määritelmä perustuu Hollebeek et al.:n (2014) näkemykseen, jonka mukaan sitoutuminen voidaan käsittää positiivisena tiedollisena, tunteellisena ja käyttäytymiseen liittyvänä toimintana vuorovaikutuksen aikana. Yksi mielenkiintoisemmista löydöksistä on, että psykologinen sitoutuminen on parempi selittäjä palvelun käyttöaikomukselle kuin asenne ja tyytyväisyys silloin kun palvelun käyttö perustuu hedonistisiin tekijöihin; kun palvelun käyttö pohjautuu utilitaarisiin syihin, asenne ja tyytyväisyys ovat parempia käyttöaikomuksen selittäjiä kuin psykologinen sitoutuminen. Väitöskirjan mukaan kuluttajan sitoutuminen on teoreettisesti ja liikkeenjohdollisesti relevantti markkinoinnin ilmiö, mutta enemmän tutkimusta tarvitaan kaikilla kolmella sitoutumisen osa-alueella.


YSO-asiasanat: kuluttajat; osallistaminen; osallistuminen; sitoutuminen; brändit; kuluttajakäyttäytyminen; sitouttaminen

Vapaat asiasanat: consumer engagement; definition; measurement; relationship; nomological network; literature review; commitment


Liittyvät organisaatiot

JYU-yksiköt:


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019


Viimeisin päivitys 2021-08-06 klo 22:49