D4 Published development or research report or study
Katsaus suomalaista koulutusvientiä koskevaan tutkimus- ja selvityskirjallisuuteen vuosilta 2010‒2019 (2019)


Juusola, H., & Nokkala, T. (2019). Katsaus suomalaista koulutusvientiä koskevaan tutkimus- ja selvityskirjallisuuteen vuosilta 2010‒2019. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset, 2019:11. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/katsaus_suomalaista_koulutusvientia_koskevaan_tutkimus_ja_selvityskirjallisuuteen_vuosilta_2010-2019_0.pdf


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Juusola, Henna; Nokkala, Terhi

eISBN: 978-952-13-6636-9

Journal or series: Raportit ja selvitykset

ISSN: 1798-8918

eISSN: 1798-8926

Publication year: 2019

Number in series: 2019:11

Number of pages in the book: 115

Publisher: Opetushallitus

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/katsaus_suomalaista_koulutusvientia_koskevaan_tutkimus_ja_selvityskirjallisuuteen_vuosilta_2010-2019_0.pdf

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel


Abstract

Tämä selvitys kartoittaa suomalaisesta koulutusviennistä vuosien 2010–2019 aikana toteutetut ja meneillään olevat tutkimukset. Selvityksessä tarkasteltiin koulutusvienti-ilmiötä laajasta näkökulmasta niin, että sillä tarkoitetaan kaikkea koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuvaa liiketoimintaa, josta muotoillusta tuotteesta tai palvelusta ulkomainen taho maksaa.

Katsaus tarjoaa koulutusvientiä koskevasta tutkimuskirjallisuudesta lyhyet ja selkokieliset tiivistelmät laajan asiantuntijayleisön käyttöön (koulutusvientiä toteuttavat tahot, virkamiehet, asiantuntijat ja tutkijat). Katsaus kattaa koulutusvientiä koskevan tutkimuskirjallisuuden sekä opinnäytetyöt, taulukon meneillään olevista koulutusvientiä koskevista tutkimushankkeista sekä koulutusvientiä käsittelevät kansalliset strategiat.


Keywords: education export


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-24-11 at 22:29