A2 Review article, Literature review, Systematic review
Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä : katsaus kansainväliseen tutkimukseen (2019)


Ylinen, Satu; Valokivi, Heli; Rissanen, Sari; Kalliomaa-Puha, Laura (2019). Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä : katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Gerontologia, 33 (4), 155-170. DOI: 10.23989/gerontologia.84416


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Ylinen, Satu; Valokivi, Heli; Rissanen, Sari; Kalliomaa-Puha, Laura

Journal or series: Gerontologia

ISSN: 0784-0039

Publication year: 2019

Volume: 33

Issue number: 4

Pages range: 155-170

Publisher: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.84416

Open Access: Publication published in an open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66930


Abstract

Tämän artikkelin tavoitteena on tuottaa kirjallisuuskatsauksen avulla sosiaalityön käytännön ja tutkimuksen kannalta merkityksellistä tietoa ikäihmisten itsemurhista. Millaisia iäkkäiden henkilöiden itsemurhan riskitekijöitä on löydetty aiemmissa sosiaalityön tutkimuksissa sekä millaisia sosiaalityön taitoja liitetään itsemurha-alttiin ikäihmisen kanssa työskentelyyn? Kirjallisuuskatsaus osoitti, että riskitekijöiksi voidaan nähdä ensinnäkin terveydentilaan liittyvät riskitekijät, toiseksi sukupuoleen ja perhetilanteeseen liittyvät riskitekijät ja kolmanneksi asumiseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskitekijät. Itsemurha-alttiiden ikäihmisten kanssa työskentelyssä tarvittavat sosiaalityön taidot liittyvät itsemurhan riskitekijöiden tunnistamisen taitoihin, yhteistyötaitoihin, palvelujen tarjoamisen taitoihin sekä eettisiin taitoihin.


Keywords: senior citizens; suicide; social work


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2020-18-08 at 13:44