A3 Book section, Chapters in research books
Asiakkaan osallistuminen : käsite ja mittaamisen haasteet (2019)


Leppäniemi, M., & Hepola, J. (2019). Asiakkaan osallistuminen : käsite ja mittaamisen haasteet. In V. Luoma-Aho, & K. Pekkala (Eds.), Osallistava viestintä (pp. 132-145). ProCom ry. ProComma Academic, 2019. http://hdl.handle.net/10138/302465


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Leppäniemi, Matti; Hepola, Janne

Parent publication: Osallistava viestintä

Parent publication editors: Luoma-Aho, Vilma; Pekkala, Kaisa

ISBN: 978-952-68576-2-6

Journal or series: ProComma Academic

ISSN: 2343-4090

Publication year: 2019

Number in series: 2019

Pages range: 132-145

Number of pages in the book: 145

Publisher: ProCom ry

Place of Publication: Helsinki

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://hdl.handle.net/10138/302465

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66949


Abstract

Asiakkaiden osallistuminen on elintärkeää yrityksen menestymisen kannalta, ja niin tutkijat kuin liikkeenjohtajatkin ovat erittäin kiinnostuneita tästä modernin markkinoinnin ja viestinnän ilmiöstä. Kyseessä on kuitenkin haastava käsite, eikä osallistumisen määritelmästä tai mittaamisesta ole selkeää yksimielisyyttä. Yleisesti ottaen kannustamme kriittiseen tarkasteluun, sillä monet osallistumisen määritelmät poikkeavat merkittävästi toisistaan eivätkä mittauskäytänteet läheskään aina ole mittausteorian mukaisia. Tämä aiheuttaa suuria haasteita, kun tulkitaan empiirisiä tutkimustuloksia ja pyritään tekemään niiden perusteella liiketoiminnallisesti kannattavia päätöksiä. Tästä syystä tämän artikkelin tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva asiakkaan osallistumisen määritelmistä sekä mittauskäytänteistä erityisesti markkinoinnin kirjallisuudessa.


Keywords: customer relationship; participation; concept analysis; measuring instruments (indicators)


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2021-09-06 at 18:18