B1 Non-refereed journal articles
Yhteisymmärryksen rakentamisen monet keinot (2019)


Lehtinen, E. (2019). Yhteisymmärryksen rakentamisen monet keinot. Virittäjä, 123(4), 593-597. https://doi.org/10.23982/vir.83306


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Lehtinen, Esa

Journal or series: Virittäjä

ISSN: 0042-6806

eISSN: 2242-8828

Publication year: 2019

Volume: 123

Issue number: 4

Pages range: 593-597

Publisher: Kotikielen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

DOI: https://doi.org/10.23982/vir.83306

Publication open access: Not open

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67061

Additional information: Arvioitu teos: Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Turun yliopiston julkaisuja – Annales Universitatis Turkuensis, Sarja – Ser. C Osa – Tom. 465. Scripta Lingua Fennica Edita. Turku: Turun yliopisto 2019. isbn 978-951-29-7556-3. Johdanto 119 s., artikkelit 132 s. Luettavissa verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0.


Keywords: conversation analysis; medical doctors; reception (physical); interaction; multiculturalism


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019


Last updated on 2022-14-09 at 12:08