A1 Journal article (refereed)
Yläkouluikäisten diskursseja turvapaikanhakijoista ja moninaistuvasta kouluyhteisöstä (2019)


Manninen, E., & Tarnanen, M. (2019). Yläkouluikäisten diskursseja turvapaikanhakijoista ja moninaistuvasta kouluyhteisöstä. Kasvatus, 50(4), 284-296.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Manninen, Eveliina; Tarnanen, Mirja

Journal or series: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

eISSN: 2737-0658

Publication year: 2019

Volume: 50

Issue number: 4

Pages range: 284-296

Publisher: Suomen kasvatustieteellinen seura

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67368


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia diskursseja perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 oppilaat tuottavat turvapaikanhakijoista ja moninaistuvasta koulusta. Aineisto koostuu 25:n kahdeksasluokkalaisen oppilaan kirjoitelmista sekä teemahaastatteluista, jotka kerättiin myöhemmin kuudelta kirjoitelmaan osallistuneelta oppilaalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla. Aineisto analysoitiin kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Oppilaiden puhetavat heijastelevat kouluyhteisön sosiaalisia rakenteita, ja merkityksenannot sijoittuvat positiivista ja negatiivista suhtautumista ilmentävälle jatkumolle. Puhetavat ovat merkityksellisiä, koska ne heijastelevat laajemminkin kouluyhteisössä rakennettavaa sosiaalista yhteisöä sekä arvoja ja asenteita yhteiskunnassa. Tulokset osoittavat, että kaksisuuntaisen integraation, tasa-arvon ja tavoitteellisen monikulttuurisuuskasvatuksen edistäminen edellyttää koulun keskustelukulttuurin tietoista ja tavoitteellista kehittämistä.


Keywords: upper comprehensive school; upper comprehensive school pupils; asylum seekers; school community; otherness; multiculturalism; integration (passive); discourse; discourse analysis


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 2


Last updated on 2022-20-09 at 15:36