A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikausilehdessä
Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat (2019)


Lyytimäki, J., Aittasalo, M., Aro, R., Kokko, S., Paloniemi, R., Sandberg, B., & Tapio, P. (2019). Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat. Alue ja ympäristö, 48(2), 99-105. https://doi.org/10.30663/ay.83039


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Lyytimäki, Jari; Aittasalo, Minna; Aro, Riikka; Kokko, Sami; Paloniemi, Riikka; Sandberg, Birgitta; Tapio, Petri

Lehti tai sarja: Alue ja ympäristö

ISSN: 1235-4554

eISSN: 2242-3451

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 48

Lehden numero: 2

Artikkelin sivunumerot: 99-105

Kustantaja: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

DOI: https://doi.org/10.30663/ay.83039

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67251


Tiivistelmä

[Johdanto] Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, kun liikkumisella tarkoitetaan ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Toisaalta suomalaiset liikkuvat liiankin paljon, kun liikkumisella tarkoitetaan moottorivoimin tapahtuvaa siirtymistä paikasta toiseen. Ongelmana on sekä moottoroitujen liikkumisvälineiden runsaasta käytöstä aiheutuva ihmisten fyysinen passiivisuus että ympäristön suuri kuormitus. Esimerkiksi henkilöautojen osuus päivittäin kuljetuista kilometreistä on 76 %, kun kävellen tai polkupyörällä matkoista taittuu noin 4 % (Liikennevirasto 2018).

Tässä kirjoituksessa ymmärrämme liikkumisen ihmisten fyysiseksi aktiivisuudeksi ja tarkastelemme liikkumisvajeen luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden ongelmia. Suosituksiin verrattuna liian vähäisen aikuisväestön liikkumisen, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon aiheuttamien kroonisten kansansairauksien suorien terveydenhuollon kustannusten ja kansantaloudellisen tuottavuuden menetysten vuosittaiseksi arvoksi on haarukoitu 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari & Kolu 2018). Arviosta puuttuvat esimerkiksi lyhyiden sairaslomien kustannukset ja epäsuorat verotulojen menetykset. Heikosta lihaskunnosta suoraan tai välillisesti johtuvat lievät terveyshaitat jäävät useimmiten kokonaan tilastointien ulkopuolelle, mutta ihmisten hyvinvoinnin kannalta ne eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Myöskään polkupyöräilyn tai muun hiilineutraalin liikkumisen pitkän aikavälin vaikutusta ympäristöhaittojen kustannusten vähentymiseen ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan. [Jatkuu julkaisussa]


YSO-asiasanat: liikunta; liikkumattomuus; fyysinen aktiivisuus; liikuntatottumukset; terveys; luonto; luontoliikunta


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 1


Viimeisin päivitys 2023-23-01 klo 10:04