A2 Review article, Literature review, Systematic review
Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat (2019)


Lyytimäki, J., Aittasalo, M., Aro, R., Kokko, S., Paloniemi, R., Sandberg, B., & Tapio, P. (2019). Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat. Alue ja ympäristö, 48(2), 99-105. https://doi.org/10.30663/ay.83039

The research was funded by Strategic Research Council at the Research Council of Finland.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsLyytimäki, Jari; Aittasalo, Minna; Aro, Riikka; Kokko, Sami; Paloniemi, Riikka; Sandberg, Birgitta; Tapio, Petri

Journal or seriesAlue ja ympäristö

ISSN1235-4554

eISSN2242-3451

Publication year2019

Volume48

Issue number2

Pages range99-105

PublisherAlue- ja ympäristötutkimuksen seura ry

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.30663/ay.83039

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67251


Abstract

[Johdanto] Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, kun liikkumisella tarkoitetaan ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Toisaalta suomalaiset liikkuvat liiankin paljon, kun liikkumisella tarkoitetaan moottorivoimin tapahtuvaa siirtymistä paikasta toiseen. Ongelmana on sekä moottoroitujen liikkumisvälineiden runsaasta käytöstä aiheutuva ihmisten fyysinen passiivisuus että ympäristön suuri kuormitus. Esimerkiksi henkilöautojen osuus päivittäin kuljetuista kilometreistä on 76 %, kun kävellen tai polkupyörällä matkoista taittuu noin 4 % (Liikennevirasto 2018).

Tässä kirjoituksessa ymmärrämme liikkumisen ihmisten fyysiseksi aktiivisuudeksi ja tarkastelemme liikkumisvajeen luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden ongelmia. Suosituksiin verrattuna liian vähäisen aikuisväestön liikkumisen, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon aiheuttamien kroonisten kansansairauksien suorien terveydenhuollon kustannusten ja kansantaloudellisen tuottavuuden menetysten vuosittaiseksi arvoksi on haarukoitu 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari & Kolu 2018). Arviosta puuttuvat esimerkiksi lyhyiden sairaslomien kustannukset ja epäsuorat verotulojen menetykset. Heikosta lihaskunnosta suoraan tai välillisesti johtuvat lievät terveyshaitat jäävät useimmiten kokonaan tilastointien ulkopuolelle, mutta ihmisten hyvinvoinnin kannalta ne eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Myöskään polkupyöräilyn tai muun hiilineutraalin liikkumisen pitkän aikavälin vaikutusta ympäristöhaittojen kustannusten vähentymiseen ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan. [Jatkuu julkaisussa]


Keywordsphysical trainingimmobilityphysical activityexercise habitshealthnatureoutdoor exercise in nature


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2019

JUFO rating1


Last updated on 2024-11-05 at 00:05